Megjelent a tudományos közreműködés típusairól szóló új NISO-szabvány

Hivatalosan is amerikai szabvánnyá vált a több kiadó és kutatóintézet munkafolyamataiban régóta használt, a CRediT csoport által kialakított közreműködő-típus taxonómia (Contributor Roles Taxonomy). A szabvány 14 közreműködő típust különböztet meg, amelyek megfelelően kódolva interoperábilis módon szerepeltethetők az adatbázisokban:

Conceptualization – Kutatásvezető, kutatási célok meghatározása
Data curation – Adatgazdász, adatok kezelése és metaadatolása
Formal analysis – Formai elemző, statisztikai-matematikai elemzés
Funding acquisition – Pályázati munkatárs, pénzügyi feltételek biztosítása
Investigation – Kísérletvezető, adatgyűjtés lebonyolítása
Methodology – Módszertani szakember, modellalkotás
Project administration – Munkafolyamatok menedzselése, adminisztratív munkatárs
Resources – Laboráns, kísérleti anyagok felügyelete
Software – Programozó, informatikai támogatás biztosítása
Supervision – Kutatási terv készítése és ellenőrzése, mentorálás
Validation – Eredmények és módszertan ellenőrzése
Visualization – Vizualizáció és adatmegjelenítés, közreműködés a publikált anyag megjelenítésében
Writing (original draft) – Eredeti kézirat megfogalmazása
Writing (review & editing) – Kézirat végleges változatának megfogalmazása, lektorálási folyamatok kezelése

A szabvány természetesen lehetőséget biztosít arra, hogy egy-egy közreműködőhöz több típust lehessen hozzárendelni.

További részletek: https://www.niso.org/standards-committees/credit

A teljes szabvány: https://groups.niso.org/apps/group_public/download.php/26466/ANSI-NISO-Z39.104-2022.pdf

2022-02-10