Globális helyzetjelentés a parazita folyóiratokról és konferenciákról

Az InterAcademy Partnership (IAP) 2022 márciusában tette közzé jelentését, amelyben globális szinten vizsgálják a parazita folyóiratok helyzetét. A kétéves kutatás szerint a parazitának minősíthető folyóiratok száma eléri a lektorált tudományos folyóiratok számát, a parazita konferenciák száma pedig már meghaladja a tudományos elvek alapján szervezett rendezvények számát. Tíz éve elsősorban Ázsiai és Afrikai országokra volt jellemző a parazita gyakorlatok erős jelenléte, mostanra azonban globális trenddé vált a módszer erősödése. Ezeket a kedvezőtlen változásokat felerősíthette, hogy a koronavírus-járvány miatt az utóbbi két évben szinte teljes egészében online módon tartották a konferenciákat és találkozókat. A megkérdezettek 14%-a tudott arról, hogy korábban parazita folyóiratban publikált.

A probléma felszámolásához egyértelmű definíciók és irányvonalak meghatározása volna szükséges, amelyek alapján a tudományos világ valamennyi szereplője egyértelműen hozhat döntést egy-egy folyóirat vagy konferencia ügyében. Ezt a folyamatot erősíthető az átlátható, nyílt tudományos elvek mentén történő tudományszervezés, például a nyílt lektorálás bevezetése.

A kutatás alapján három szempont vezetett a parazita folyóiratok előretöréséhez:

1. A kutatási szféra elüzletiesedése a kutatási szempontok kárára.
2. A mennyiség előtérbe helyezése a kutatói értékelések során a minőség rovására.
3. A lektorálási folyamatok meggyengülése és ellenőrizhetetlensége.

További részletek: https://www.interacademies.org/news/world-academies-call-concerted-action-combat-predatory-journals-and-conferences
A teljes jelentés: https://www.interacademies.org/sites/default/files/2022-03/1.%20Full%20report%20-%20English%20FINAL.pdf

2022-03-25