Állásfoglalás a nyílt tudományról

A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) vezetésével 12 hazai szakmai szervezet fogalmazott meg a nyílt tudományra vonatkozó állásfoglalást.

A nyilatkozatot 2021. október 18-én Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) helyettes államtitkára mutatta be. A szakértőket biztosító, és a nyilatkozatot aláíró intézmények között szerepel a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) is.

Ahogyan a dokumentum fogalmaz, a „nyilatkozat célja a nyílt tudományra vonatkozó közös, szakmai konszenzuson alapuló, a tudomány világában jelenleg zajló paradigmaváltásra válaszoló állásfoglalás közzététele, amely, kapcsolódva a nemzetközi tudománypolitikai szervezetek ajánlásaihoz, valamint az Európai Unió vonatkozó szakpolitikai célkitűzéseihez, összefoglalja az Open Science-nek a magyar tudomány érdekeit és fejlődését legjobban szolgáló alapelveit és tevékenységi területeit. A nyilatkozat felhívja a hazai tudományos közösség figyelmét az új szemlélet jelentőségére és időszerűségére, stratégiai kérdéseire, valamint a nyílt tudománynak a nemzetközi együttműködésekben meghatározóbbá váló szerepére.”

A nyilatkozat a nyílt tudomány nyolc pillére mentén fogalmaz meg ajánlásokat (nyílt hozzáférés, kutatási adatok kezelése, tudományos autonómia, új generációs tudományértékelési rendszer, új típusú ösztönzők, nemzetközi együttműködési hálózatok, közösségi tudomány, oktatás és képzés).

További részletek: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/hivatal-hirei/magyarorszag-csatlakozott
Az állásfoglalás teljes szövege: https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/strategia-alkotas/open-science

2021-10-19