Új uniós szabályozás segíti a fair adatgazdaság megvalósulását

Új uniós szabályozás segíti a fair adatgazdaság megvalósulását

Az Európai Unió új törvényi szabályozása segíti az egyes gazdasági ágazatokban keletkező adatvagyon megosztását és hozzáférhetővé tételét. A jogszabály meghatározza az EU-ban generált adatok hozzáféréséhez és felhasználásához való lehetőségeket, elősegítve az ipari szektorokban keletkező adatok könnyebb megosztást. A jogszabály célja egy versenyképes és innovatív adatpiac megvalósítása, az ipari adatokhoz való hozzáférés támogatása – az üzleti titkok és a magánéleti jogok védelmével.

Az adatokhoz való hozzáférés egyszerűsítése, az adatok összekapcsolásának megvalósíthatósága növelni fogja az Európai Unió versenyelőnyét ezen a téren. Az adatok átjárhatósága a piaci versenyt is elősegítheti, hiszen a továbbiakban a felhasználók könnyebben válthatnak egy-egy felhőszolgáltató között.

A gazdasági előnyök mellett az állami szervek veszélyhelyzet esetén egyszerűbben és gyorsabban férhetnek hozzá a piaci szereplők által termelt adatokhoz, hogy a katasztrófahelyzetekre gyorsabb és hatékonyabb válaszokat adjanak.

Az elfogadott szabályozás 2025. szeptember 12-én lép életbe.

További részletek: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/european-data-act-enters-force-putting-place-new-rules-fair-and-innovative-data-economy