Új jogszabály a kutatási adatok kezelésére Franciaországban

2021 decemberében lépett érvénybe a felsőoktatási intézményeket és kutatóintézetek érintő rendelet a kutatás integritásáról. A jogszabály kimondja, hogy a kutatóintézetek feladata megőrizni a nyers adatokat és hozzáférést biztosítani azokhoz, illetve kötelesek az általuk kezelt adatvagyonra vonatkozóan adatkezelési tervet készíteni. A rendelet támogatja a nyílt hozzáféréssel történő publikálást, illetve bátorítja a negatív eredmények közlését.

További részletek: https://www.openaire.eu/blogs/france-new-decree-on-science-integrity-to-boost-support-for-open-science
A jogszabály teljes francia nyelvű szövege: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411360

2022-02-24