Magyar szakemberek az EOSC munkacsoportjaiban

2021 őszén öt nagyobb téma köré csoportosítva 13 tanácsadó munkacsoportot hoztak létre az EOSC kereteiben belül. A csoportok feladata az EOSC megvalósítását elősegítő lehetőségek felkutatása, visszajelzések megfogalmazaása, a fejlesztések irányvonalának meghatározása és értékelése. A csoportokban öt magyar szakértő is szerepet vállal.

Az öt nagyobb témakör:

  • Az EOSC megvalósítása
  • Metaadat és adatminőség
  • Kutatói életpálya
  • Az EOSC technikai kérdései
  • Fenntartható EOSC

Ezeken belül az alábbi magyar szakértők vesznek részt a munkában:

  • Fazekas-Paragh Judit (DEENK) – Munkacsoport: Data stewardship, curricula and career paths
  • Holl András (MTA KIK) – Munkacsoport: Long-Term Data Preservation
  • Dr. Kádárné Kelemen Ildikó (KIFÜ) – Munkacsoport: Upskilling countries to engage in EOSC
  • Dr. Micsik András (SZTAKI) – Munkacsoport: Semantic interoperability
  • Mohácsi János (KIFÜ) – Munkacsoport: AAI architecture

A szakértők közül hárman, a DEENK és a SZTAKI munkatársai, a NI4OS-Europe projekt aktív alakítói.

Az EOSC-munkacsoportok részletes ismertetése: https://eosc.eu/advisory-groups

2021-12-21