Elérhető a 15. Berlin Open Access Conference összefoglalója

Max Planck Társaság és a Kaliforniai Egyetem 2021. szeptember 28. és október 1. között Adapt and Advance címmel szervezték meg a virtuális találkozót. A konferencia fő témája a transzformatív open access szerződések kérdése volt.

A találkozó főbb megállapításai:

  • Az open access elengedhetetlen a tudomány és a társadalom fejlődéséhez.
  • Az open access környezet fejlődik a transzformatív megállapodásoknak köszönhetően.
  • A kutatási szféra szereplőinek tárgyalásokat kell kezdeményezni a tudományos kiadókkal.
  • Az open access publikálást mindenki számára egyenlő feltételek mellett kell biztosítani.
  • A pénzügyi források átláthatósága segítséget nyújthat a források átütemezéséhez és így a további fejlődéshez.
  • Az open access további térnyeréséhez új együttműködésekre van szükség.
  • A tudományos kiadók nyitottak az open access irányába.
  • A letisztult open access stratégiák különböző, egymással összhangban álló megoldásokat támogatnak.

További részletek: https://oa2020.org/b15-conference/

A konferencia összefoglalója: https://oa2020.org/wp-content/uploads/B15_ExecutiveSummary.pdf

2021-10-29