A kutatásértékelés új irányai az Európai Unióban

Az Európai Bizottság 2021. november végén közzétette Towards a reform of the research assessment system című jelentését. A Bizottság kiemelt fontosságúnak tekinti a kutatásértékelési rendszer átfogó reformját. Ennek érdekében 2021 első felében egyeztetések zajlottak az EU érintett döntéshozóival, amelynek tapasztalatait összegzi a megjelent dokumentum.

A jelentés kiemeli a kutatás etikai kérdései és a kutatói szabadság fontosságát. Emellett hangsúlyozza az ellenőrizhetőség, átláthatóság feltételeit is, különös tekintettel a kutatási adatokra. A kutatói értékelés reformjánál fontos szempont a nyílt tudományos kritériumok érvényesítése, illetve a mennyiségi helyett a minőségi feltételek előtérbe helyezése.

A teljes jelentés: http://doi.org/10.2777/707440

2021-12-02