A 30. NETWORKSHOP KONFERENCIA EOSC-HOZ KAPCSOLÓDÓ ÚJDONSÁGAI

A 30. jubileumi NETWORKSHOP konferenciára április 6 és 9 között került sor, továbbra is online térben. Három párhuzamos szekcióban zajlottak az események. Az Európai Nyílt Tudományos Együttműködésben történt előrehaladást több előadás is ismertette.
Mohácsi János a KIFÜ nemzetközi projektjei és együttműködései kapcsán tért ki a NI4OS-Europe projekt eddig elért eredményeire, egy másik szekcióban pedig „A tudomány támogató e-infrastruktúrája – EOSC” címen számolt be az Európai Nyílt Tudományos Együttműködés 2020 végi eseményeiről, az EOSC Egyesület megalakulásáról, a jelenlegi célokról. Ebben az anyagban szerepelt egy rövid összefoglaló az európai adatstratégiáról, a Közös Európai Adattérről és az adatok egységes európai piacáról is. Mohácsi Jánost sokéves munkájáért a NETWORKSHOP konferencián a Hungarnet Menedzseri Díj elismerést kapott.
Fazekas-Paragh Judit, a Debreceni Egyetem Oktatás- és Kutatástámogatási Osztályának vezetője a NI4OS-Europe projektben létrehozott két konkrét fejlesztést mutatott be. Az LCT „Licence Clearance Tool” licensz sémákat tartalmazó eszközt, mely a FAIR és nyílt szellemben történő publikálást támogatja, míg a RePol – „Repository Policy Generator” a repozitóriumi irányelvek megfogalmazásához nyújt segítséget.

2021-05-04