UNESCO-jelentés a nyílt tudomány helyzetéről

UNESCO-jelentés a nyílt tudomány helyzetéről

Az UNESCO 2023 végén közzétette első jelentését a szervezet 2021-ben megfogalmazott nyílt tudományos irányelveinek globális helyzetével kapcsolatban.

Az 2021-es UNESCO ajánlás szerint a nyílt tudomány célja, hogy kiszélesítse a tudományos ismeretekhez való hozzáférést. A nyílt tudományos gyakorlatok elfogadása pozitívan befolyásolhatja a kutatásra fordított költségek megtérülését, valamint erősíti a tudományba vetetett bizalmat.

A nyílt tudomány céljainak eléréséhez feltétlen szükséges, hogy a szabályozó környezet hangsúlyt fektessen az egyenlőség megvalósulására. Az egyenlő kutatói környezet megvalósulása az ENSZ fenntartható fejlődési céljait is segítik. Bár a nyílt tudomány elvei egyre inkább terjednek a kutatói világban, a további térnyeréshez szükséges, hogy a nyílt tudományos alapelvek a jelenleginél hangsúlyosan jelenjenek meg a kutatásértékelési keretrendszerekben.

A megfelelő ösztönzők kialakítása elősegíti a paradigmaváltást a tudományos kutatásban, hogy nyílt tudományos elvek minél teljesebben kifejthessék hatásukat. A kultúraváltás minden szakterületen és földrajzi régióban más ütemben valósul meg, ezért kiemelten fontos a változások nemzetközi összehangolása. Minden nemzetközi együttműködésnek és finanszírozási lehetőségnek a globális egyenlőtlenségek ellen kellene hatnia, hogy megvalósuljon a mindenki számára előnyös nyílt tudományos ökoszisztéma.

További részletek: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387324

A teljes jelentés: https://doi.org/10.54677/GIIC6829