Budapest, Magyarország
+06 48 48 87 40

Köznevelési és szakképzési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései

  • Projekt azonosító száma: GINOP-3.4.6-17-2017-00001
  • KIFÜ szerepe a projektben: Megvalósító
  • Kedvezményezett: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
  • Támogatás összege: 21 555 000 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 100%
  • A projekt befejezési dátuma: 2023.10.31.

A XX. század során bekövetkezett technikai változások mára azt eredményezték, hogy a termelésben, a gazdaságban és általában a társadalomban a legjelentősebb szerepet a digitalizáció játssza.
Ezért az oktatási rendszer infokommunikációs technológiai fejlesztése elengedhetetlen a mai világban. A cél elsősorban a hagyományos oktatási rendszer megreformálása, ami új oktatási szemléletmódot, módszertant és követelményrendszert hoz magával. Az oktatásnak fel kell készíteni a tanulókat a digitális kor által támasztott kihívásokra, hogy versenyképesek legyenek a munkaerőpiacon.

A köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról szóló 1536/2016. (X. 13.) Kormányhatározat alapján a projekt a köznevelési és a szakképzési oktatási intézmények számára infrastrukturális fejlesztést valósít meg. Az 500 fő feletti gyermek-, illetve tanuló létszámú intézményeket legalább 1 Gb/s sávszélességű internet hálózattal kell ellátni. Az 500 fő alatti létszámmal rendelkező iskolákba a minimális elvárás a 100 Mb/s. A jelen projekt keretén belül a konvergencia régióban megtalálható oktatási intézmények kerülnek infrastrukturális fejlesztés alá. A kormányhatározat továbbá rendelkezik a szakképzés valamennyi feladatellátási helyére vonatkozó WiFi-fejlesztésről is, ezért tekintettel arra, hogy a szakképző intézmények több mint 87%-a esetében a GINOP tekinthető az ágazati Operatív Programnak, ezért ezek a belső hálózatokat érintő fejlesztések is a kiemelt projektben valósulnak meg.

A projektet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség valósítja meg európai és hazai forrásokból. A támogatás mértéke: 21 555 000 000 Ft, 100%-os támogatási intenzitás mellett.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.