Kiadvány a hazai kutatásiadat-kezelési gyakorlatokról

Kiadvány a hazai kutatásiadat-kezelési gyakorlatokról

Az MTA Könyvtár és Információs Központ kiadásában 2022. december végén jelent meg A kutatásiadat-kezelés gyakorlata: Bevett eljárások és kísérleti projektek című tanulmánykötet.

A kiadványban a 2021-ben az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárság támogatásával, a Hungarian Research Data Alliance (HRDA) és az MTA KIK szervezésében megvalósult kísérleti program eredményei érhetők el. A programban hazai kutatók pályázhattak kutatásiadat-archiválási pilot projektek megvalósítására.

A kötetben négy támogatott projekt eredménye olvasható az ELKH TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet, az ELTE TTK Fizika Doktori Iskola, az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont Környezetfizikai Laboratórium, a BME Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék, az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet, az ELTE TTK Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet, az ELKH Társadalomtudományi Kutatóközpont Kutatási Dokumentációs Központ munkatársaitól.

A kötet elérhetősége: https://doi.org/10.36820/MTAKIK.KOZL.2022.KutAdat