Digitalizálják az Országos Széchényi Könyvtár állományát

Digitalizálják az Országos Széchényi Könyvtár állományát

Folyamatosan bővülő feladatok és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztések eredményeként 2021. második negyedévében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) sikeresen elindította azt a felhő alapú informatikai infrastruktúrát és integrált alkalmazást, amely az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) állományát digitalizált formában tárolja és elérhetővé teszi. Az Országos Könyvtári Platform elnevezésű infrastruktúra és alkalmazás, gyors és biztonságos hozzáférést nyújt a teljes könyvtári állomány digitális eléréséhez és a hosszútávú tárolásához.

Beüzemelésre került az a – cloud (felhő alapú) technológiára épülő – informatikai infrastruktúra és integrált alkalmazás, amely az Országos Széchényi Könyvtár által őrzött értékek digitalizációját, mindenki számára elérhetővé teszi, és egyúttal a több mint 70 széttagozott könyvtári alrendszer adatait integrálja. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Kormányzati Informatikai Ügynökség konzorciumában megvalósuló Országos Könyvtári Rendszer projekt részeként fokozatosan elérhetővé, olvashatóvá és kereshetővé, valamint kutathatóvá vált az OSZK által őrzött és fenntartott mintegy 10 millió dokumentumból álló, folyamatosan növekvő kulturális vagyon.

A közel 10 milliárd forint összköltségvetésű projekt keretében létrejött Digitalizáló Központ speciális infrastruktúrája a különböző méretű, állapotú, fajtájú kiadványok és egyéb dokumentumok részben automatizált szkennelését és szükség esetén az olvashatóságának javítását teszi lehetővé. Ennek a technológiának köszönhetően az akár több száz éves könyvek is eredeti állapotukhoz hasonló digitális formában maradhatnak fenn.

A KIFÜ által üzemeltetett Országos Könyvtári Platform magas szolgáltatási biztonságú infokommunikációs technológiára épül, amely georedundásan (geológiailag, fizikálisan egymástól különválasztott adattárolókon, szervereken működő egységes szinkronizált informatikai rendszer) biztosítja a dokumentumok állandó elérhetőségét. A platform georedundancián alapuló infrastruktúrájának köszönhetően az esetlegesen felmerülő műszaki problémák ellenére is megbízható szolgáltatást nyújt, így a dokumentumok folyamatosan kereshetőek és olvashatóak. A jelenleg legmodernebb technológiát alkalmazó 22.000 TB kapacitású tároló akár 23 millió könyv online elérését is lehetővé teszi.

 „A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megállapította, hogy az Országos Széchényi Könyvtárnak ki kell dolgoznia és meg kell valósítania az általa őrzött kulturális vagyon digitalizálását, egyúttal azt elérhetővé, kutathatóvá kell tennie a széles felhasználói közösség számára. Az Országos Könyvtári Platform fejlesztése lehetőséget biztosít arra, hogy Magyarország összes könyvtárának dokumentumai egységes rendszeren keresztül folyamatosan elérhetőek, kereshetők és olvashatóak legyenek. Nem kell a felhasználóknak, olvasóknak felkeresniük az adott dokumentumot őrző könyvtárat, hiszen a KIFÜ által fejlesztett OSZK rendszerén keresztül, online módon elérhetővé válik az összes állomány” – nyilatkozta Szijártó Zoltán a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség elnöke.

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség