Új projektek indultak az európai szuperszámítógép kialakítása és a nemzetközi együttműködés élénkítése érdekében – Szeptemberben startolt az EuroCC és a CASTIEL

Új projektek indultak az európai szuperszámítógép kialakítása és a nemzetközi együttműködés élénkítése érdekében – Szeptemberben startolt az EuroCC és a CASTIEL

Az EuroHPC Közös Vállakozás égisze alatt elindult az EuroCC és a CASTIEL (Coordination and Support for National Competence Centres on a European Level) projekt, amelyek keretében kiépül a 33 nemzeti HPC kompetencia központból álló komplex európai hálózat. A projektek célja, hogy Európa szerte ismertté váljanak szuperszámítógépek, valamint népszerűsítsék a nemzetközi együttműködést és a jó gyakorlatok alkalmazását egész Európában.

Az EuroCC hálózatot alkotó 33 kompetencia központ feladata a szuperszámítógépek alkalmazási területeinek feltérképezése mellett az ismertségük megalapozása is. A kompetencia központok nemzeti szinten koordinálják a szuperszámítógépekhez fűződő szaktudást, megkönnyítik a hozzáférést az európai kapacitásokhoz a kutatás, a tudományos terület, a közigazgatás, valamint egyes ipari szektorok számára, testre szabott megoldásokat kínálva a felhasználók széles körének. Magyarországot a KIFÜ HPC Kompetencia Központja képviseli a projektben.

A KIFÜ-n belül létrehozott központ feladata a HPC infrastruktúra népszerűsítése és megismertetése a potenciális akadémiai és ipari felhasználókkal, illetve e technológiai kultúra elterjesztése. A központ biztosítja Magyarországon a szuperszámítástechnikai szolgáltatást a hazai kutatók és gazdasági szereplők számára. Szakértői bírálják el a felhasználói igényeket és gazdálkodnak a nemzeti HPC-infrastruktúra erőforrásaival. Ezek mellett a központ biztosítja a magas szintű felhasználói támogatást s tartja a kapcsolatot a hazai felhasználókkal és a nemzetközi szakmai partnerekkel, valamint képviseli a magyarországi HPC-infrastruktúrát és -közösséget az internacionális szakmai fórumokon.

A CASTIEL projekt elősegíti a nemzeti HPC központok közötti kommunikációt és a tudástranszfert az egész EuroCC hálózaton belül. A projekt keretében elkészül az európai HPC kompetencia-térkép, amely a rendelkezésre álló erőforrások mellett tartalmazza a felhasználható területeket is. A fejlesztés hatásaként egyre szorosabb nemzetközi együttműködés várható, ami biztosítja a tapasztalatok és ismeretek megosztását a korábban beazonosított hiányosságok hatékony felszámolása érdekében.

A CASTIEL felelős a nemzetközi workshopok, a mentori és twinning kapcsolatok, valamint a témaspecifikus munkacsoportok megszervezéséért, amelyek a közös érintettségű problémákat hivatottak felszámolni.
A projektek célja az egységesen magas szintű szakértelem összehangolása egész Európában a HPC és a kapcsolódó tudományterületek, például a nagy teljesítményű adatelemzés (HPDA=high-performance data analytics) és a mesterséges intelligencia terén. Az ilyen jellegű európai tudás és ismeret kulcsfontosságú az Európai Unió (EU) technológiai autonómiájának és versenyképességének megerősítéséhez.

A 2020. szeptember elsején indult EuroCC projekt 2 éves időtartamra szól, összköltségvetése 57 millió EUR. A költségek felét a Horizont 2020-ból, az EU Kutatás és Innováció finanszírozási programjából származik, míg a másik felét a 33 résztvevő ország fedezi.
A CASTIEL projekt szintén 2 éves időtartamra szól, 2020. szeptember elsején indult, további 2 millió EUR Horizont 2020-as finanszírozással.
A projekteket az EuroHPC-04-2019 felhívás során választották ki, koordinációjukat a stuttgarti székhelyű HLRS látja el, amely a Gauss Szuperszámítógépes Központ (GCS) egyik tagja.
A jelenleg 32 európai országot tagja között tudó EuroHPC Közös Vállalkozást az EU 2018/1488 tanácsi rendelete hozta létre 2018-ban, annak érdekében, hogy az Unió és a privát szféra erőforrásait egyesítve az EU világelsővé válhasson a szuperszámítástechnikában.
A vállalkozás küldetése egy integrált világszínvonalú szuperszámítógépes- és adatinfrastruktúra kifejlesztése, telepítése, bővítése és fenntartása, valamint versenyképes és innovatív HPC ökoszisztéma kialakítása és támogatása.
Az EuroHPC Közös Vállalkozás célja, hogy 2021 elejére az EU rendelkezzen egy petascale (azaz másodpercenként legalább 1015 számításra képes) szintű infrastruktúrával és az exascale (másodpercenként legalább 1017 számításra képes) szuperszámítógépek előfutárával; valamint 2022/2023-ra kifejlessze a szükséges technológiákat és alkalmazásokat az teljes exascale képességek kihasználásához.
További információ az EuroHPC Közös Vállalkozás weboldalán található.