Szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése

  • Projekt azonosító száma: GINOP-6.2.5-VEKOP-19-2019-00001
  • Projekt címe:  „Szakmai képzés digitális módszertanának egységesítése”
  • Kedvezményezett neve: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.
  • Konzorciumi tagok: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. (konzorciumvezető), Digitális Jólét Nonprofit Kft., jogutód: KIFÜ 2023.05.01-től)
  • Szerződött támogatás összege: 1 660 000 000 Ft
  • A támogatás mértéke: 100%
  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.31.
A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.

A GINOP-6.2.5-VEKOP-19-2019-00001 számú projekt célja a szakképzés és felnőttképzés átfogó, rendszerszintű fejlesztése érdekében a szakképesítések új jogszabályi környezethez illeszkedő, kompetencia-alapú megújítása. A szakképzési struktúra megújítására és a szakképzések tartalmi, szakmai és vizsgakövetelményei jogi szabályozásának átfogó átalakítására tekintettel, a szakképzés és felnőttképzés munkaerőpiaci igényekhez illeszthetőségének biztosítása, és a digitális kompetenciafejlesztés és tanulás szempontjának hangsúlyosabb érvényre juttatása érdekében módszertani javaslatok kidolgozása a szakképzések komplex szakmai vizsgáztatása új jogszabályi környezethez illeszkedő, kompetenciaalapú megújítására.

A projekt a szakképzési és felnőttképzési terület esetében a Digitális Oktatási Stratégia Intézkedési Terv céljait támogatja. A Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ kialakítása jelentős módon segítheti az egyes szakképzési, felnőttképzési módszertani, képzési, tartalmi kérdés áttekintését és megoldását, a szakképzés és felnőttképzés digitális átállási folyamata során. Ez a törekvés összehangban van a Szakképzés 4.0 azon céljával, amely szerint nemcsak megújítani, hanem vonzó, modern tartalommal is el kell látni az újjá szervezendő szakképzési ágakat azért, hogy a gazdasági versenybe belépő fiatal szakemberek sikerrel állják meg a helyüket a munkaerőpiacon. Ezen felül a projekt a szakképzési életút, a szakmai képzettséget szerzettek nyomon követési rendszerének szabályozási és működési koncepcióját dolgozza ki, valamint megteremti ennek az informatikai támogatását. A szakképzés felülvizsgálati és fejlesztési rendszerén belül a képzések valódi eredményességének, hatásosságának vizsgálatához az állami finanszírozással szakképzettséget szerzők szakképzési életútjának nyomon követési rendszerére szabályozási és működési koncepciót dolgoz ki, illetve rendszerfejlesztést biztosít.