Pulzus – Országos egészségmonitorozási és kapacitástérkép adatbázis és alkalmazásfejlesztés

  • KIFÜ szerepe a projektben: Projektmenedzsment
  • Projekt azonosító: TÁMOP 6.2.3/12-1-2012-0001
  • A projekt indítási dátuma:: 2013
  • A projekt befejezési dátuma:: 2015
  • Támogatás összege: 1 Mrd Ft
  • Projekt státusza: Megvalósítás befejeződött

Tervezhető egészségügy

A projekt célja a magyar egészségügy kapacitásainak stratégiai tervezéséhez szükséges információk egységes rendszerben történő biztosítása.

A közös módszertan alapján gyűjtött és rendszerbe szervezett adatok az ágazat és társtárcák intézményeinek, szakmai szervezetek vezetőit és kutatóit támogatják. Ezáltal lehetővé válik a magyar lakosság egészségügyi állapotát leíró információk egységes rendszerben történő monitorozása akár területi bontásban. Közösen lekérdezhetővé válnak az ágazat irányító intézményeinél eddig szigetszerűen elhelyezkedő információtárak. Rendelettel is szabályozott formában valósul meg az egészségügyi ágazat országos és helyi intézményei közötti információszolgáltatási tartalmak, csatornák, monitorozó eredménytermékek visszacsatolási rendszere.

A projekt eredményeképpen létrejön a magyar lakosság egészségi állapotát és az egészségügyi rendszer leíró jellemzőit, valós felhasználási adatait monitorozó szervezet, amely feladatait a projektben kialakított módszertan és szakmai tartalom alapján végzi. A projekt módszertani támogatását, a pénzügyi elszámolást és folyamatszintű minőségbiztosítási támogatását a KIFÜ látja el.

Konzorciumi tagok: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (konzorciumvezető), Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

A projekt megvalósítási határideje: 2015. 10. 31.