Intézményközi – Központi, intézményközi adatáramlást biztosító informatikai rendszerek fejlesztése

  • KIFÜ szerepe a projektben: Projektmenedzsment
  • Projekt azonosító: TIOP 2.3.1.
  • Indítás: 2013
  • Zárás: 2015
  • Támogatás összege: 2,7 Mrd Ft
  • Projekt státusza: Megvalósítás befejeződött

Együttműködő informatikai megoldások

A projekt a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatók együttműködését hatékonyabbá tévő, egymással együttműködő informatikai rendszerek kiépítését biztosítja.
Az intézményközi adatáramlás biztosítása, valamint a beteg ellátásának korábbi adatainak hozzáférhetővé tétele növeli a betegellátás hatékonyságát és biztonságát. Pontosabban tervezhetőbbé válnak a fizikai és finanszírozási kapacitások, az egységes előjegyzési és időpont foglalási rendszer pedig hatékonyabb kihasználtságot eredményez.
Az egészségügyi közfinanszírozott szolgáltatásokat igénybe vevők (betegek, páciensek) korszerű és alapos tájékoztatása, a betegjogok érvényesülését és érvényesítését segíti elő, erősítve az igénybe vevők és ellátó szolgáltatók közötti kapcsolatot és kapcsolattartást.

Hatékonyabb ellátórendszer

A fejlesztések hozzájárulnak az ellátórendszer hatékonyságának növeléséhez, különösen a kritikus hiányszakmák esetén, javítva elérhetőségüket az informatikai támogató eszközök kiépítésével (távdiagnosztika, távkonzílium és az ezt támogató csoportmunka megoldások). A szakregiszterek adatgyűjtését, a hatékony ágazati tervezést az események központi tárolásával támogatja. A projekt módszertani támogatását és az operatív projektvezetést a KIFÜ látja el.

Konzorciumi tagok: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (konzorciumvezető), Országos Egészségbiztosítási Pénztár, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség.

A projekt megvalósítási határideje: 2015. 10. 31.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.