Budapest, Magyarország
+06 48 48 87 40

Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR)

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00029
 • Kedvezményezett neve: Igaszágügyi Minisztérium
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: Integrált Jogalkotási Rendszer
 • A támogatás keretösszege: 4.095 M Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 29 027 566 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2016.02.17.
 • A projekt  befejezése: 2021.08.31.
 • Konzorciumi tagok: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft, Miniszterelnökség, Országgyűlés Hivatala, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Miniszterelnöki Kormányiroda, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Projekt státusza: lezárt

Az Integrált Jogalkotási Rendszer (IJR) kialakításával a jogalkotási és kodifikációs eljárásokban részt vevő államigazgatási szervek, kormányzati szereplők folyamatai fejlődnek legnagyobb arányban, illetve a szolgáltatási szintek emelkednek. A projekt az input és output rendszerek újragondolásával, továbbfejlesztésével és átalakításával, új rendszerelemek létrehozásával, továbbá rendszerintegrációval járul hozzá a Digitális Állam realizálásához, az e-közigazgatástól elvárt interoperabilitáshoz. A hatékonyabban, szakértői támogató metódusokkal, folyamatvezérelten készülő és jobb minőségű jogszabályok, joganyagok pedig számos közigazgatási folyamatra lesznek közvetetten kedvező hatással. Az IJR létrehozásának a KÖFOP szempontjából meghatározott fő célja, hogy a közigazgatás szolgáltató képességének növelését támogassa, amelynek keretében a projekt célcsoportját jelentő állampolgárok és vállalkozások számára személyre szabott (az állampolgár és a vállalkozás élethelyzetéhez igazodó), a jogszabály-előkészítési folyamatokra alapozott szolgáltatásokat nyújtson.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.