GINOP 3 prioritás előkészítése a Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósítása céljából

  • Projekt azonosító: GOP-5.1.1-11/K-2015-0001
  • Indítás: 2014
  • Zárás: 2015
  • Támogatás összege: 300 M Ft
  • Projekt státusza: Megvalósítás befejeződött

2014. február 6-án fogadta el a Kormány a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiát, amely 2014-2020 közötti időszakra határozza meg az infokommunikációs (IKT) szektor fejlesztési irányait. Az Európai Unió Digitális Menetrendjének és a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia Digitális Infrastruktúra pillérének kitűzött célja, hogy 2020-ra 100%-os lefedettséggel legalább 30 Mbps és 50%-os lefedettséggel legalább 100 Mbps-os internet-hozzáférés álljon rendelkezésre az uniós/magyar állampolgárok számára.

Ezt követően a Digitális Nemzet Fejlesztési Programot is elfogadta a kormány, amely ezt a célt határidőhöz kötötten, fejlesztési források megnevezésével erősítette meg. Ezekben a dokumentumokban deklarálta a kormányzat, hogy ezen elvárásoknak már 2018 év végére megfeleljen Magyarország, és ezzel az Európai Unió élvonalába kerülhessen. A célok elérésének alapvető feltétele az újgenerációs szélessávú hálózatok országos szintű kiterjesztése, amelynek eléréséhez piaci információk alapján megközelítőleg 210-230 milliárd Ft értékű beruházás megvalósítása szükséges.

Annak érdekében, hogy a kívánt célt el lehessen érni, számos olyan beavatkozási pont azonosítható, ahol az államnak fejlesztéspolitikai, szabályozási és közpolitikai feladatai jelentkeznek. A fejlesztéspolitikai eszközök alkalmazása kizárólag azokon a területeken indokolt, ahol piaci kudarc jelei mutatkoznak, azaz a piaci szolgáltatók kizárólag piaci alapon nem hajlandóak beruházni megfelelő kapacitással rendelkező infrastruktúra kiépítésébe, mert üzletileg nem látják biztosítva befektetésük megtérülését. Ezek a területek az uniós terminológia szerint az „NGA fehér” foltok.

Ennek a célnak az elérésére a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 3. Infokommunikációs fejlesztések prioritása 80 Mrd Ft, a 8. Pénzügyi eszközök prioritása 50 Mrd Ft forrást biztosít.

A DNFP második pillére a Digitális közösség és gazdaságfejlesztés. Ennek elsődleges eleme, hogy a KKV-k informatizáltsági szintje jelentősen emelkedjen. Ehhez szükséges olyan támogatási programok elindítása, amelyek a vállalati hatékonyságot növelő szoftverek és alkalmazások, valamint szolgáltatások bevezetését ösztönzik. Kiemelt fontosságú továbbá, hogy jöjjenek létre intelligens szolgáltatásokat bevezető és azokat használó városok. Ennek elérése érdekében fontos, hogy tételes felmérés készüljön a magyarországi városokról, jöjjön létre egy egységes keretrendszer, amely alapján a fejlesztések elindíthatóak. A GINOP 3. prioritás más egyedi célkitűzéseinél jelenik meg.

A fenti programok előkészítéséhez szükséges a jelen projekt keretében rendelkezésre álló forrás felhasználása. Ahhoz, hogy a projektek megvalósuljanak, pillérenként létre jön egy Projekt Irányító Bizottság. Ezek tevékenységei alprojektekben történnek, mivel az egyes pilléreken belül is jól elkülöníthető feladatok elvégzése szükséges.

Projekt megvalósítás határideje: 2015.12.31.