E-ingatlan-nyilvántartás

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040
 • Kedvezményezett neve: Lechner Nonprofit Kft.
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: E-ingatlan-nyilvántartás
 • A támogatás keretösszege: 15 998 918 487 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 130 131 806 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2015.08.13.
 • A projekt tervezett befejezése: 2023.11.30.
 • Konzorciumi tagok: Lechner Nonprofit Kft., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Projekt státusza: folyamatban

A projekt tervezett eredményeként az egyik specifikus cél az ügyfélorientált földügyi hatósági elektronikus szolgáltatások kialakítása, amely olyan új e-megoldások és kommunikációs csatornák kialakítását és széleskörű bevezetését jelenti, melyek kiszélesítik az elektronikus ügyintézés és kapcsolattartás lehetőségeit a közigazgatás ügyfelei számára. Az érintett nyilvántartásokra épülően további, olyan új elektronikus szolgáltatások fejlesztésére is szükség van, melyek értéket teremtenek felhasználóik számára, és megkönnyítik az ügyintézést. A másik specifikus cél a földügyi hatósági eljárásokhoz kapcsolódó belső folyamatok elektronikus újraszervezése, vagyis olyan új szakrendszeri funkciók létrehozása és eljárásrendek kialakítása, melyek a jelenleginél hatékonyabb munkafolyamat támogatást biztosítanak az ügymenetek belső, háttérműveleti folyamatainak végrehajtásához, azok átfutási idejének csökkentéséhez. A fejlesztés további produktumaként létrejön egy racionalizált jogszabályi környezet, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás egységesített kezelése és a központi ingatlan-nyilvántartás.

Az E-ingatlan-nyilvántartás projekt – célrendszerét, valamint várható műszaki-szakmai eredményeit tekintve – szorosan kapcsolódik az „E-építés keretrendszer – innovációval a magyar emberek szolgálatában” és a „3D alapú adat infrastruktúra kialakítása” kiemelt projektekhez, melyek szintén a Lechner Tudásközpont konzorciumvezetésével valósulnak meg. Ennek köszönhetően a földügyi nyilvántartások, az építésügyi szakrendszerek, valamint a kapcsolódó föld- és építésügyi téradatbázisok (tovább)fejlesztése egységes szakmai irányítás alá került, ami határozott lépés az összefüggő föld- és építésügyi ágazatok közötti informatikai és közigazgatás-szervezési interoperabilitás kialakításának irányába. Az elmúlt évek dinamikusan növekvő ingatlan- és építési beruházási igényeinek, és az ennek okán bővülő ügyintézési szükségletek még sürgetőbbé teszik a földügyi és az építésügyi eljárások informatikai rendszerei közötti átjárható kommunikációt és együttműködési képességet, illetve ezek összehangolásához szükséges feltételek megteremtését.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.