Adatváltozás-kezelési szolgáltatás (AVSZ) KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2021-00061

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2021-00061
 • Kedvezményezett neve: Miniszterelnökség
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: Adatváltozás-kezelési szolgáltatás
 • A támogatás keretösszege: 1 870 000 000 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 18 200 000 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2021.01.01.
 • A projekt tervezett befejezése: 2023.10.31.
 • Konzorciumi tagok: IdomSoft Informatikai Zrt., Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft., Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Projekt státusza: folyamatban

A projekt célja a lakosság és a vállalkozások adminisztratív terheinek érdemi csökkentését célzó új közigazgatási szolgáltatás kialakítása.

Az Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás projekt (a továbbiakban: AVSZ) egyrészt a természetes személyek adataiban felmerülő változások egyszerű ügyintézésének lehetőségeit, másrészt a közműátírási folyamat elektornizálását és egyszerűsítését teremti meg.

Az AVSZ kialakítására és bevezetésére irányuló kiemelt projekt célja, hogy

 •  a természetes személyek állami nyilvántartásokban tárolt név-, cím-, okmányazonosító, valamint kapcsolattartási adatainak változása esetén – adatvédelmi és adatbiztonsági garanciák, valamint az adminisztratív terhek csökkentésére és a régiós versenyképesség növelésére irányuló törekvések figyelembevételével – értesítést kapjanak azon szolgáltatók (közművek, telekommunikációs), amelyek az érintett természetes személlyel szerződéses jogviszonyban állnak (lásd a 1795/2020. (XI. 13.) Korm. határozat 1. pontjában írtakat);
 • a polgárok különböző élethelyzeteiben (költözés, használatba adás, bérbeadás, elhalálozás) szükségessé váló közműátírási folyamathoz kapcsolódóan az állam egy olyan, ingyenesen igénybevehető és egyablakos elektronikus ügyintézési szolgáltatást biztosítson, amelynek igénybevételével ügyfél és szolgáltatói oldalon egyaránt jelentős adminisztratív tehercsökkentés érhető (lásd az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatban írtakat).

A fentieknek megfelelően az AVSZ projekt két fontos komponensből áll:

 1. a változásbejelentési, valamint
 2. a közműátírási szolgáltatáselemből.

Figyelemmel a szolgáltatás új és innovatív jellegére az AVSZ szolgáltatásai a 2022-es év elején – első, kisérleti lépésként – csak a természetes személyek változásügyeit érintően, továbbá közműszolgáltatók és a nagyobb telekommunikációs (mobil telefon) szolgáltatók irányában jön létre. Megfelelő eredemények esetén a Kormányzat tervei között szerepel az adatváltozás-kezelési szolgáltatások kiterjesztési lehetőségének megvizsgálása a jogi személy ügyfelek vonatkozásában, további egyéb külső (pl. biztosítási, banki) szolgáltatók irányában.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.