3D alapú adat infrastruktúra kialakítása

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037
 • Kedvezményezett neve: Lechner Nonprofit Kft.
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása
 • A támogatás keretösszege: 10 510 395 426  Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 91 982 264 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2015.09.01.
 • A projekt tervezett befejezése: 2023.09.30.
 • Konzorciumi tagok: Lechner Nonprofit Kft., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
 • Projekt státusza: folyamatban

A Lechner Nonprofit Kft. az építésügy fejlesztése érdekében konzorciumvezetőként kötött támogatási szerződést a 1004/2016. (I. 18.) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló kormányhatározat, valamint annak módosításai „Az adminisztratív terhek csökkentése” című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 kódszámú pályázati felhívása alapján.

Az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése a Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban megvalósuló 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00037 projekt célja a hazai építésügyi és térségi tervezési folyamatok széles körű elektronizációja az e-közigazgatás kiszélesítése keretében, melynek következtében az ügyfelek adminisztrációs terhei csökkennek és az ügyintézők munkája is egyszerűbbé válik.

A 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása átfogó célja a térségi tervezéssel összefüggő folyamatok és a közműtervezés, illetve közműegyeztetés átfutási idejének és költségének csökkentése, a lakosságot és a vállalkozásokat sújtó adminisztratív terhek minimalizálása, ezáltal a magyar gazdaság versenyképességének növelése. Ennek megvalósítását a projekt a kapcsolódó folyamatok elektronizálásával, új alkalmazások fejlesztésével és meglévő alkalmazások továbbfejlesztésével, műszaki irányelvek definiálásával kívánja elérni.

A projekt tervezett eredményeként az ügyfelek gyorsabban jutnak hozzá a közmű-egyeztetési és a térségi tervezést segítő adatokhoz, átláthatóbbá és korszerűbbé válik az építési beruházások támogatása. Jelentősen csökken a közművekkel kapcsolatos tervezési idő és a tervek a jelenleginél pontosabbak lesznek. A kialakításra kerülő ügymenetkezelő funkciók jelentős részben automatizált szabályokkal fogják kiszolgálni és jelentősen meggyorsítani az úgynevezett összevont közműnyilatkozat előállítását és annak a beruházási folyamat valamennyi érintettje (pl.: az engedélyező hatóságok) számára a jelenleginél sokkal gyorsabb információáramlás biztosításával történő elérését.

A területi és települési tervezés jogszabályokban szabályozott „misztikus” rendszerét átlátni és megérteni csak kitartó kutatómunkával lehetséges, ezért megvalósul a terület- és településrendezéssel, illetve terület- és településfejlesztéssel összefüggő tervezés teljes folyamatának elektronikus támogatása is. Közérthetővé válnak az építési lehetőségeket meghatározó, a különböző területi (országos, kiemelt térségi, megyei), illetve települési tervezési szinteken betartandó szabályok, építési előírások. A megoldás azon állampolgárok számára is segítséget nyújt, akik építkezni, telket venni, vagy eladni szándékoznak, esetleg csupán a saját lakókörnyezetüket érintő terveket, előírásokat szeretnék megjeleníteni.
A projektben az építésügyi folyamatokat támogató korszerű műszaki irányelvek is létrejönnek, melyek közül kiemelendő a hazai szempontok és fogalomrendszer alapján elkészülő BIM (Building Information Modelling) irányelv.

A 3D alapú adat infrastruktúra kialakítása projekt 10 541 328 222 Ft forrásból gazdálkodhat, melyet 100 százalékban vissza nem térítendő támogatásként az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése a Széchenyi 2020 keretében társfinanszírozásban biztosít.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.