Hatályba lépett az egyes vagyongazdálkodást érintő rendelkezésekről, valamint egyes vagyongazdálkodási tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXXII. törvény.

Örömmel tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2021. január 1. napján hatályba lépett az egyes állami tulajdonú vagyonelemek kedvezményezett magánszemélyek részére történő ingyenes tulajdonba adásáról szól 2020. évi CLXXII. törvény.
Az érintett jogszabály 3-5. §-ai értelmében, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 13. § (3) bekezdése és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv). 36. § (1) bekezdése alapján:
a) a „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című program,
b) a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogram és
c) az „Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram”
megvalósítása során beszerzett, a Magyar Állam tulajdonában és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) vagyonkezelésében álló ingó vagyontárgyak, infokommunikációs eszközök (a továbbiakban együttesen: Ingóságok) e törvény erejénél fogva ingyenesen az azokat a KIFÜ által kötött használati szerződések alapján használó természetes személyek (a továbbiakban: kedvezményezettek) tulajdonába kerülnek független életvitelük elősegítése, életminőségük javítása és digitális térbe történő integrálásuk elősegítése céljából.
A jogszabály értelmében 2021. január 1. napjától Önök tulajdonosként rendelkeznek a korábban használatba kapott eszközzel, ezáltal önállóan jogosultak eljárni az eszközök esetleges szervizelése és karbantartása esetén.

Tisztelettel:
KIFÜ Ügyfélszolgálat
2021-01-11