Konzultáció (SZIP)

KONZULTÁCIÓS FELHÍVÁS lakosság, önkormányzatok és távközlési szolgáltatók részére

A Szupergyors Internet Programban célul tűzte ki a kormány, hogy minden háztartás számára ─ amely azt igényli ─ biztosítja a legalább 30 Mbps sebességű internetkapcsolathoz való hozzáférés lehetőségét a még ellátatlan területeken. Az eddigi legnagyobb volumenű hálózatfejlesztés eredményes végrehajtása érdekében frissítésre kerül az országos szintű adatbázis az újgenerációs szélessávú lefedettségről. A következő évek beruházásait megalapozó adatok pontosításához a kormány a lakosság, önkormányzatok és a távközlési szolgáltatók közreműködését kéri.

A legutóbbi szélessáv lefedettségről készült felmérés 2019 végén történt. A rendelkezésre álló nyilvántartás a Magyarországon hírközlő-hálózattal rendelkező, azt üzemeltető cégek adatszolgáltatása alapján született meg.

A tételes címlista a kapcsolódó anyagoknál található Excel lefedettségi táblázatban tekinthető meg, melyben bárki megkeresheti a lakóhelyét, és megtekintheti, hogy adott címen az adatbázis szerint hol vannak szélessávú internetszolgáltatással nem ellátott (nem lefedett) háztartások. A résztvevők a lefedettségi táblázat kitöltésével véleményezhetik az adott szolgáltatás minőségét.

A távközlési szolgáltatóknak lehetőségük van a jelenleg még szélessávú internettel lefedetlen címek mellett a nyilvántartásunk szerint optikai felhordó hálózattal eléretlen településekkel kapcsolatban is észrevételt jelezni, illetve önerőből megvalósuló fejlesztésre vállalási tenni.

A kormány bízik a tevékeny részvételben, hiszen a digitális infrastruktúra hálózatok fejlesztését célzó pályázatok tervezéséhez nélkülözhetetlen egy pontos, naprakész és részletes nyilvántartás. A szélessávú infrastruktúra teljes kiépítésével a háztartásokban és a vállalkozásoknál is elterjedhet az elektronikus szolgáltatások, digitális alkalmazások használata, ami hozzájárul az életminőség javulásához és a gazdaság versenyképességének növekedéséhez.

 

 

Konzultációs térkép megtekintéséhez kattintson ide!

A konzultációban részt vevő helyi hálózati címek (háztartások) listája: (SZIP_konzultáció_HELYI.zip)

A konzultációban részt vevő helyközi szakaszok listája: (SZIP_konzultáció_HELYKÖZI_0.zip)

Társadalmi konzultáció felhívása, illetve a jelzések megadásának szabályai:

Minta önerős vállalási nyilatkozattételhez:

 

Szupergyors Internet Program (SZIP)

 

Optikai hálózattulajdonnal rendelkező hazai internetszolgáltatók infrastruktúra felmérése

Megkezdődött az optikai hálózattulajdonnal rendelkező hazai internetszolgáltatók infrastruktúra felmérése!

Adatszolgáltatás részletei

Szupergyors Internet Program (SZIP)

Projekt címe: Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése
Projekt azonosító száma: GINOP-3.4.1-2015


Háttér és célok

: Szupergyors Internet Program, amely 2014 szeptemberében indult. A „Szupergyors”, azaz legalább 30 Mbit/s sebességű internet országos elérésének lehetősége olyan kormányzati célkitűzés, amely minden állampolgár számára biztosítani kívánja a digitalizáció vívmányainak kényelmes és gyors elérését, használatát, a közigazgatási szolgáltatások otthoni ügyintézésétől kezdve a távmunka lehetőségén át a szórakozásig, valamint minden másig, aminek eléréséhez vagy használatához korszerű internetkapcsolat szükséges.

 

Feladatok és szervezet

A megfogalmazott célkitűzésekkel összhangban a Program feladatai között szerepel az országos internetlefedéshez szükséges fejlesztések előkészítése, beleértve a távközlési piaci és területi felméréseket, a stratégiai-, pénzügyi- és infrastrukturális-, valamint a fejlesztési tervezést, gazdasági vizsgálatokat, a felmerülő pályáztatások előkészítését, a pályázatok részletes műszaki anyagainak kidolgozásával, a pályáztatás lebonyolításával, a beérkező pályázatok kiértékelésével, és a támogatási döntések előkészítésével. A Program alapvető küldetése, hogy a kidolgozás során mindvégig figyelemmel kísérje, ellenőrizze, elakadás esetén támogassa a kivitelezést végző piaci cégek munkáját, illetve, hogy a kivitelezés során végig megfelelően informálja a projekt haladásáról, a felmerült kérdésekről és problémákról a Program minisztériumi szintű irányítását és felügyeletét ellátó szervezeteket és a rajtuk keresztül a közvéleményt.

A Program szervezeti felépítése:

  • SZIP Programiroda
  • Felügyelőmérnöki feladatcsoport: megvalósítás ellenőrzésére és támogatására kialakított felügyelőmérnöki hálózat (FEM) működtetése
  • Fejlesztési feladatcsoport: pályázatok előkészítése és a HTMR (Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer) működtetése

Eredmények,  kihívások

A Szupergyors Internet Program pályázatainak megvalósítása során 8.300 km új alépítményi infrastruktúra épült. Az önerős vállalások során megépített alépítményi infrastruktúra ebben nincsen benne.

A pályázatos fejlesztések 88%-a a legkorszerűbb FTTH technológiával épült, 7%-ban HFC – a KTV szolgáltatások jellemző technológiája – 3%-ban VDSL és 2%-ban WLAN technológiával kerültek megvalósításra a SZIP pályázatok, elsősorban a pályázat értékelési szempontrendszerének súlyozása miatt, amely a jövőálló technológiákat „díjazta”.

A program keretében átlagosan 70%-os volt a támogatási arány a fehér (többségében vidéki, korábban nagyon gyenge infrastruktúrával ellátott) területek lefedésére, 41 távközlési szolgáltató számára. A háztartások lefedésének feladatát 2/3 részben magyar tulajdonú kkv-k nyerték el a pályázatokon.

A lakosság ellátásán kívül 3.800 közintézmény, önkormányzatok, óvodák, iskolák passzív optikai bekötése valósult meg, és 33 ezer vállalkozási telephely jutott korszerű, nagysebességű internet szolgáltatás igénybevételének lehetőségéhez.

A nyílt nagykereskedelmi sötétszálak, az open access igénybevétele és működése elengedhetetlen a későbbi gigabites fejlesztések megvalósításához. A SZIP-ben ezért kiemelten fontos szempont volt az open access kapacitások létrehozása, ennek eredménye, hogy 350.000 szálkilométer szabad felhasználású fényvezető kapacitás került kiépítésre.

Említésre méltó hátráltató tényező a Covid járvány volt, mely az általunk felügyelt hírközlési szolgáltatói projektek kivitelezését hátráltatta. Szerencsére a KIFÜ gyorsan tudott a járványhelyzetre reagálni, így azokon a területeken, ahol lehetett, hamar át tudtunk állni a Home Office munkavégzésre, illetve a papíralapú munkavégzést felváltotta az elektronikus aláírással ellátott digitális dokumentumokkal történő munkavégzés. Természetesen a felügyelt projektek fizikai megvalósításának helyszíni műszaki-szakmai ellenőrzése a járvány alatt sem maradt el, a kivitelezést felügyelő mérnökök ellátták a feladataikat.

 

 

A program promóciós videója alább nézhető meg: 

SZIP Mobil szolgáltatás

A Szupergyors Internet Program (SZIP) keretében vezetékes technológiával a jelenleg még el nem ért területek lefedése érdekében egy speciális szolgáltatás, a „SZIP Mobil” bevezetése történt meg. A SZIP Mobil azon háztartások számára nyújt – a vezetékes NGA szolgáltatások minőségét a lehető legjobban megközelítő – vezeték nélküli technológiára kifejlesztett szolgáltatásokat, amelyek vezetékes technológiával egyelőre nem férnek hozzá a szupergyors internethez.

A Szupergyors Internet Program (SZIP) keretében vezetékes technológiával 2018 végéig el nem ért területek lefedése érdekében egy speciális szolgáltatás, a „SZIP Mobil” bevezetése történt meg. A SZIP Mobil azon háztartások számára nyújt – a vezetékes NGA szolgáltatások minőségét a lehető legjobban megközelítő – vezeték nélküli technológiára kifejlesztett szolgáltatásokat, amelyek vezetékes technológiával egyelőre nem férnek hozzá a szupergyors internethez.

A SZIP Mobil keretében a korszerű 4G hálózattal rendelkező hazai mobilszolgáltatók fix telepítésű, 30 Megabit/s névleges sávszélességű internet szolgáltatás biztosításáról előfizetési szerződés keretében gondoskodnak.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és három mobilszolgáltató által tett közös nyilatkozat alapján a SZIP Mobil korlátlan adatforgalmat tesz lehetővé az előfizetők számára azzal, hogy a visszaélésszerű túlforgalmazást a szolgáltató szankcionálhatja. A beérkezett előfizetői igényt a szolgáltató megvizsgálja, és szükség esetén külső antenna felszerelésével biztosítja a szükséges jelerősséget.

 

SZIP Mobil jogosultság ellenőrzés

A SZIP Mobil internetet a jogosultak mindhárom hazai mobilszolgáltatótól igénybe vehetik – a jogosultságot itt ellenőrizhetik. További részletekről kérjük, tájékozódjanak az alábbi elérhetőségeken:

SZIP Mobil jogosultság ellenőrzése

 

Telekom: https://www.telekom.hu/lakossagi/szolgaltatasok/internet/szip-mobilinternet, vagy 1414
Telenor: https://www.telenor.hu/szupergyorsinternet, vagy 1220
Vodafone: https://www.vodafone.hu/internet/digitalis-jolet#szupergyors-internet, vagy 1270

Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer
Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása
Szupergyors Internet Program SZIP-KMR