HulladékRadar

  • Projekt neve: HulladékRadar applikáció és háttéradatbázis továbbfejlesztésével, a rendszer interfészeinek kialakításával, működtetésével, adatfeldolgozás automatizálási feladatainak kialakításával összefüggő feladatok elvégzése (HulladékRadar)
  • KIFÜ szerepe a projektben: szakmai közreműködő, tulajdonosi jogkörökkel rendelkező üzemeltető
  • Kedvezményezett neve: Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (DJNKFT), Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
  • Szerződött támogatás összege: 800.000.000 Ft
  • A támogatás mértéke: 100%
  • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. június 30.

Összhangban a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt céljaival a HulladékRadar projekt azért jött létre, hogy az állampolgárok, a közreműködő szervezetek (Magyar Államvasutak Zrt., Magyar Közút Nonprofit Zrt., BM Országos Vízügyi Főigazgatóság, nemzeti parkok, állami erdészeti társaságok) és a kormányhivatalok illegális hulladékok felszámolására irányuló tevékenységét segítse.

A projekt két ütemben valósul meg. Az első ütem magában foglalja a HulladékRadar alkalmazás üzembe helyezését és fejlesztését, illetve az alkalmazáson keresztül érkezett bejelentések feldolgozását és továbbítását a közreműködő szervezetek és kormányhivatalok felé. A második ütemben megtörténik a bejelentések továbbításának teljeskörű automatizálása, a hulladékelszállítás folyamatának ügyviteli támogatása, létrejön az elszállítás nyomon követését biztosító informatikai felület és új, a felhasználói élmény növelését célzó funkciók épülnek be a mobil alkalmazásba.

A projekt eredményeképpen létrejövő HulladékRadar mobiltelefonos alkalmazás segítségével a felhasználó állampolgár bejelentést tehet Magyarország területén italálható llegális hulladéklerakó helyekről. A rövid regisztrációt követően egyszerűen lehet bejelentéseket tenni. A bejelentések az illetékes hatósághoz kerülnek továbbításra, így az illegális hulladékot gyorsabban és hatékonyabban lehet eltávolítani egy tisztább és szebb környezet érdekében.

A projekt eredményéről bővebben a https://hulladekradar.hu/ oldalon.