Gyakran ismételt kérdések

Csatlakozó intézmények

Általános kérdések

 • névváltozás, jogutódlás, összeolvadás
 • hivatalos irat benyújtása – pl.: alapító okirat, cégbejegyzés, kormányrendelet hivatkozás
 • kapcsolattartói adatok változása
 • cím változás (számlázási, postázási, utcanév)
 • fenntartó váltás

Hálózati szolgáltatással kapcsolatos kérdések

A szolgáltatás igénylése írásban, az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre küldött kérelemmel történhet.

 • Intézmény neve és címe (ahová a vonal létesítését szeretnék)
 • kívánt/kért sebesség
 • kapcsolattartói név (e-mail címmel és telefonos elérhetőséggel)

A kérelem beérkezése után a végpont felmérésre kerül (műszaki lehetőségek), melynek eredményét követően tájékoztatást küldünk a kiépítési költségekről. Az igénylés nem jelent megrendelési kötelezettséget, egyeztetés után a végleges megrendelővel indítjuk a kivitelezést.

A jelenlegi csatlakozási szerződésben feltüntetett árak tájékoztató jellegűek. A csatlakozási díj nagyságáról a felmérés eredménye után tájékoztatást adunk. A felmérés eredménye függ az igénytől és a műszaki lehetőségektől.

A szolgáltatás létesítésének ideje függ az igényelt szolgáltatástól, annak technológiájától (réz, optika, mikró). A megrendelést követően írásban küldünk tájékoztatást a kiépítés várható idejéről. (munkanapok száma)

Írásban, az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre küldendő egy szabadon fogalmazott kérelem, amely semmilyen kötelezettséggel nem jár.

A sebesség növelés előtt Társaságunk műszaki felmérést végez a lehetőségekről és ezt követően ad információt az adott végponton elérhető sávszélességekről.

A sávszélesség módosítása az ajánlat megküldése, majd annak elfogadása, és megrendelése után történik, az ajánlatban megadott munkanapokon belül. Az új sebesség beállításának határideje attól is függ, hogy milyen műszaki beavatkozás történik.

Felmérés eredményét követően tájékoztatást küldünk annak esetleges költségéről.

A díjazás változásáról a felmérés eredménye után tájékoztatást adunk.

A csatlakozási szerződésben feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.

Szerződésmódosítás szükséges, melyben a sávszélesség megrendelését követően a KIFÜ ügyintézője nyújt segítséget. Vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címen.

Írásban, az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre küldött szabadon fogalmazott, cégszerűen aláírt szkennelt felmondással.

 • cégnév, cím
 • végpont címe
 • lemondani kívánt szolgáltatás, sávszélessége
 • VPID azonosító / szerződésszám
 • kapcsolattartói adatok
 • lemondás indoklása (opcionális)
 • A csatlakozási szerződésben rögzítettek alapján az intézmények részére 60 nap a felmondási idő, melytől Társaságunk kedvezően eltérhet.
 • Kedvező elbírálást követően a felmondás beérkezését követően általában 30 napra tehető a szolgáltatás megszüntetése.

A leszerelés időpontjáról minden esetben írásos tájékoztatást küldünk az intézmények felé.

Az eszközökért műszaki kollégáink mennek ki, az intézményi kapcsolattartóval előre egyeztetett időpontban.

Csatlakozó intézményeknek egy szabadon fogalmazott, hivatalos kérelmet szükséges benyújtani, amit e-mailben, vagy postai úton tehet meg.

Könyvtárak és Művelődési házak esetében, Diákhálós áthelyezés megrendelő kitöltése szükséges.

 • intézmény neve és címe,
 • az áthelyezni kívánt telephelynek jelenlegi neve és címe,
 • az áthelyezni kívánt telephelynek új címe, változás esetén a neve
 • egyéb körülmények, indoklás (pl.: lebontják az épületet, pontos dátum)
 • kapcsolattartói adatok

Az új cím műszakilag felmérésre kerül, amelynek átfutási ideje körülbelül 30 nap. A felmérést követően az ügyintéző írásban küld tájékoztatást az áthelyezésvárható időpontjáról.

Társszolgáltatói felmérést követően érkezik információ az áthelyezés költségéről, melyről az illetékes Területi képviselő tájékoztatást küld e-mailben.

Szükséges a szerződésmódosítás, amelyben az áthelyezést követően a KIFÜ ügyintézője nyújt segítséget. Vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal az ugyfelszolgalat@kifu.hu  e-mail címen.

Csatlakozással kapcsolatos kérdések

A (5/2011) kormányrendelet által meghatározott intézményi körbe az „5. § (1) – A Fejlesztési Program információs hálózatához bármely felsőoktatási és köznevelési intézmény, kutató-fejlesztő hely, közgyűjtemény és más oktatási, tudományos és kulturális szervezet, valamint a kormányzati célú hírközlési szolgáltató csatlakozhat.

Csatlakozás a KIFÜ-höz írásban az Ügyfélszolgálatunkhoz ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre benyújtott szándéknyilatkozattal és Csatlakozási Szerződés megkötésével történik.

Számlázással kapcsolatos kérdések

Az éves díjat a megkötött csatlakozási szerződés tartalmazza.

Előzetes értesítést követően a számlák április – május hónaptól folyamatosan kerülnek kiküldésre az intézmények felé.

Számlázással, számlareklamációval kapcsolatos kérdés esetén forduljanak Ügyfélszolgálatunkhoz az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címen.

Fizetési határidő módosításával kapcsolatos kéréssel forduljanak Ügyfélszolgálatunkhoz az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címen.

Szabadon fogalmazott, cégszerűen aláírt kérelem benyújtásával lehet részletfizetést igényelni. A kérelem elektronikus úton is elküldhető az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre.

Amennyiben év közben szűnik meg a vonal, a leszerelés dátumát figyelembe véve időarányosan kerül kiszámlázásra a hálózati szolgáltatás.

Abban az esetben, ha az éves díjról a számla már kiküldésre került, a szolgáltatás megszűnéséből adódó jóváírás év végén kerül érvényesítésre.

Szerződéskötéssel kapcsolatos kérdés

 • új szolgáltatás igénylésekor
 • meglévő szolgáltatás sávszélesség emelésénél vagy csökkentésénél
 • plusz telephely létesítésénél
 • névváltozás esetében
 • jogutódlás esetében
 • áthelyezés esetében

Diákháló

Általános kérdések

Kérjük, hogy minden adminisztratív változást – a KIR-ben és a SZIR-ben való hivatalos módosítás kérésével egy időben – az Ügyfélszolgálatunk felé is jelezzenek.

Az új kapcsolattartót haladéktalanul jelentsék be az Ügyfélszolgálatunkon. Az általunk nyilvántartott e-mail címekre küldjük ki a szolgáltatásokkal, fejlesztésekkel, karbantartásokkal kapcsolatos tájékoztató leveleket, amelyek az Intézmények számára fontos és közérdekű információkat tartalmaznak.

Az internet szolgáltatással kapcsolatos folyamatokhoz (áthelyezés, bővítés, létesítés, leszerelés) a Társszolgáltatónknak szüksége van a már meglévő Diákhálós vagy a leendő szolgáltatás végződtetési helyének megadására, a pontos felmérés és az akadálymentes helyszíni kivitelezést megvalósítása érdekében.

Az alábbi, Diákháló Programmal kapcsolatba hozható, de nem a KIFÜ hatáskörbe tartozó témák esetében nem a KIFÜ Ügyfélszolgálata az illetékes, így ilyen kérdésekkel kapcsolatban kérjük, a lent látható e-mail-címekre küldjék meg bejelentéseiket:

 • EFOP 3.2.4 projekt keretében kiosztott laptopok, tabletek üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések, kérdések: helpdesk@edumail.hu
 • EFOP 3.2.4 projekt keretében kiosztott okostáblák üzemeltetésével kapcsolatos bejelentések, kérdések: helpdesk@edumail.hu
 • NKP Portálon történő regisztrációval, jogosultsággal, belépéssel kapcsolatos kérdések: tamogatas@nkp.hu

Diákháló projektekkel kapcsolatos kérdések (sávszélesség és wifi fejlesztés)

Az általános, aktuális útmutatók az alábbi oldalon érhetők el. Javasoljuk az oldal figyelemmel kisérését.

Általános, aktuális útmutatók

Műszaki segédanyagok

A sávszélesség fejlesztések a DOS elvárásainak megfelelően 100 Mbps ill. 1 Gbps mértékben valósulnak meg az 500 fő alatti ill. feletti feladatellátási helyek vonatkozásában. A fejlesztések helyenként szakaszosan zajlanak és folyamatban vannak, a DOS által meghatározott sávszélesség az iskolákban a programidőszak végéig épül ki.

A megrendelések és munkálatok folyamatosan zajlanak, cél a DOS-ban meghatározott sávszélesség értékek elérése a programban érintett köznevelési és szakképzési intézményekben. A kivitelezések ütemezetten haladnak, minden érintett iskolával fel fogjuk venni a kapcsolatot.

A fenntartás és üzemeltetés a KIFÜ feladata, semmilyen költséget nem fog a telepítés és az üzemeltetés jelenteni az iskolák számára. A helyszíneken dolgozó vállalkozó minden telepítéshez szükséges infrastrukturális változtatást a projekt keretében és költségén valósít/valósított meg, a fenntartás pedig a program keretében és forrásaiból történik. A garanciális hibák javítása díjmentes. A nem garanciális hibák (pl. rongálásból eredő) javításának költsége az iskolát vagy a fenntartót terheli.

Van rá lehetőség, az erre vonatkozó kérést szabadon megfogalmazott e-mailben szükséges eljuttatni a ugyfelszolgalat@kifu.hu címre.
FONTOS: A „saját internet vonal” felügyeletét a KIFÜ nem tudja biztositani. A vonal műszaki problémája esetén a KIFÜ nem tud eljárni a kapcsolat problémájának elhárításában a vonali szolgáltató felé. Probléma esetén az előfizető jogosult hibát bejelenteni, és javíttatani azt.

A szolgáltatások meghatározott, kicsi része használható, azaz elérhető pl.: az iskolák KIFÜ-s tárhelyen tárolt oldalainak elérése, a KIFÜ által biztosított levelezés webes felületen. KIFÜ által, az intézmények számára előírt oktatást segítő, támogató funkciók, pl.: domain, tartalom-, tűzfal, eduroam és wifi szolgáltatás, levelezés arra alkalmas szoftver segítségével, „saját internet vonalon” keresztül nem használható.

Lehetőség van arra, hogy az intézmény saját vonalát a KIFÜ által biztosított végponti routerre csatlakoztatva, a KIFÜ által biztosított szolgáltatói vonal bekötéséig átmenetileg használhassa.
Az erre vonatkozó kérést szabadon megfogalmazott e-mailben szükséges eljuttatni az ugyfelszolgalat@kifu.hu címre.

Az eduroam oktatási és kutatási intézmények nemzetközi szövetségének a szolgáltatása, amely lehetővé teszi a szövetség tagjainak felhasználói számára, hogy egy másik eduroam szövetségbeli tag intézményébe ellátogatva ugyanazt a Wifi felhasználónevet és jelszót használják, mint amit a saját intézményükben használnának. Így az eduroam szövetségi tagok felhasználóinak csak egyszer kell beállítaniuk a Wifi hozzáférést és utána minden eduroam intézményben mindenféle beállítás és konfiguráció nélkül működik a Wifi hozzáférésük.

Minden programban érintett feladatellátási hely jogosult az eduroamon keresztül történő wifi hálózat használatra, mindössze a felhasználók felvétele szükséges a Dashboard felületen. Azzal a különbséggel tudják használni a hálózatot ilyen bérlői jogviszony keretében, hogy a bérbe adó iskola helyi beállításainak megfelelő feltételeket el kell fogadniuk, egyéni beállítások elvégzésére nincs lehetőségük.

Tegyenek bejelentést ügyfélszolgálatunkra. Kérjük, semmi esetre se húzzák ki a csatlakozókat, és ne próbálják konfigurálni az eszközöket, mert ezzel elvész az eszközökre vonatkozó vállalkozói jótállás.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:

A garanciális hibák javítása díjmentes. A nem garanciális hibák (pl. rongálásból eredő) javításának költsége az iskolát vagy a fenntartót terheli. Kérjük, minden rongálásra, meghibásodásra, vagy hálózat-költöztetésre vonatkozó bejelentésüket ügyfélszolgálatunk részére jelezzék. Ezzel együtt fontos, hogy ne próbálják meg az eszközöket saját hatáskörben javítani, hiszen ez a garancia elvesztését vonja maga után.

Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
•    Tel: +36 1 450 3070
•    KIFÜ hibabejelentő: hibabejelento@kifu.hu

A felújítási munkálatokat megelőzően legalább 3 hónappal szükséges bejelentést tenni ezzel kapcsolatban az Ügyfélszolgálatunkon. Az e-mailben kérjük, írják le, hogy mettől-meddig tervezik a beruházásokat, illetve azt is, hogy milyen jellegű beruházásokról van szó. Kérjük, hogy adjanak meg egy kapcsolattartó személyt, aki telefonon elérhető az adott ügyben. Az eszközök le- és felszereléséről munkatársaink fognak gondoskodni, akik a munkálatok megkezdése előtt felveszik önökkel a kapcsolatot.
A wifi eszközök felújítási munkátok miatti mozgatását kérelemmel igényelhetik.

A kérelmeket a Dokumentumtárban a KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK WIFI SZOLGÁLTATÁSA (DIÁKHÁLÓ) blokkban érhetőek el.

Kérjük, a „WIFI ÁTHELYEZÉS ÉS IDEIGLENES LE- ÉS VISSZASZERELÉS” dokumentumot kitöltve, és aláírással, pecséttel ellátva az ugyfelszolgalat@kifu.hu email címre küldjék be.

A Diákháló Program keretében felszerelt eszközökre fenntartási kötelezettség van, az 5 éves garanciális időszakban az eszközök leszerelése az alábbi esetekben történhet meg:

 • Költözik az intézmény, a leszerelést követően új helyszínen használatba kerülnek újra az eszközök.
 • Megszűnik az iskola.
 • Épületet érintő beruházások esetén ideiglenesen leszerelés szükséges.

Kérjük a Dokumentumtár „KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK WIFI SZOLGÁLTATÁSA (DIÁKHÁLÓ)” blokkban található „WIFI LESZERELÉS„ kérelmet kitöltve, aláírással és pecséttel ellátva az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre küldjék be.

A szakképző intézményekben folyamatosan zajlanak a fejlesztések. A munkálatok ütemezetten haladnak. A befejezés várható dátuma: 2021. augusztus 31.

A műemléki vagy helyi védettség alatt álló épületek esetében a vállalkozó feladata az illetékes hatóságokkal történő engedélyeztetés, ami hosszabb időt vehet igénybe. Az engedélyeztetés elindításához a vállalkozónak az alábbi dokumentumokra van szüksége:

• az épület tulajdonosának hozzájárulására nyilatkozat formájában, amelyben engedélyezi a projekt kapcsán történő kivitelezési munkálatokat,
• értékleltárra, amely dokumentumnak a beszerzése minden esetben az intézmény feladata.

A nyilvános interneten elérhető tartalmakat a wifi hálózaton a Digitális Gyermek-védelmi Stratégia (DGyS) alapelvei mentén és annak konkrét útmutatásai alapján egy korszerű tartalomszűrő rendszer védi. A kötelezően beállított tartalomszűrési kategórián felül az intézményben a KIFÜ által biztosított internet hálózatra a Dashboard felületen egyéb szűrőcsomagok kiválasztására is van lehetőség, mint például az egyik választható szűrőcsomagunk részeként a Facebook, vagy a Youtube tartalmak tiltása. Elképzelhető, hogy olyan oldal is szűrésre kerül, amelyet hibásan káros tartalomnak azonosít a rendszer. Ilyen esetben a KIFÜ Ügyfélszolgálatán lehet kérni az adott oldal feloldásának vizsgálatát.

A Guest_Vendég hálózaton csak a központi DGyS szűrés működik, annak módosítására nincs lehetőség.

A vendég WIFI felhasználók létrehozására és a hozzájuk kapcsolódó jelszavak beállítására csak az adott intézmény Dashboard felületén Diákháló rendszergazdaként nyilvántartott személynek van lehetősége. Az új felületen 10 különálló felhasználó/jelszó páros beállítására van lehetőség. Az újonnan beállított felhasználók továbbra is a már megszokott Captive Portal felületen tudnak majd az internethez hozzáférni.

Minden olyan személy akivel az iskolai rendszergazda vagy az intézmény Dashboard felületét használó jogosult személy a GUEST_VENDEG wifihez kapcsolódó jelszót megosztja.

A jelszót az intézmény által kijelölt Diákháló rendszergazda a Dashboard felületen állítja be, ő tudja megadni, illetve módosítani.

A Vendég wifihálózat alapvetően az iskolába látogató vendégek illetve rendezvények internet elérést hivatott segíteni. Előfordulhat, hogy a hálózati interferencia, vagy az eszközök épületen belüli mozgása során a kapcsolat megszakad. Ilyen esetben sajnos a Vendég wifihálózaton újra fel kell jelentkezni. Az oktatási munkára kifejezetten az eduroam hálózatot érdemes használni, ahol az újbóli felcsatlakozások (az első beállítást követően) automatikusan megtörténnek.

Amíg az eduroam jelszót nem változtatjuk meg, addig egy eszközt elegendő egyszer „megtanítani” a hálózatra. Első alkalommal ez valóban több időt igényel, de a továbbiakban már működni fog. Érdemes az eszközökön az „automatikus csatlakozás” funkciót ehhez a hálózathoz is beállítani.

A Vendég wifihálózatra olyan wifi eszközök tudnak feljelentkezni, amelyek ismerik a WPA2 titkosítást és a beépített böngészőjük segítségével az authentikációs Captive Portal-t meg tudják nyitni. Android 4.4, Apple iOS 7.1, vagy Windows Phone 8, vagy ezeknél újabb verziójú mobiltelefonok és tabletek, valamint a legtöbb Linux, vagy Windows7/8/8.1/10 operációs rendszert használó eszköz használható a hálózaton. Az eduroam hálózathoz való csatlakozás feltétele, hogy a csatlakozni kívánt eszköz ismerje a WPA2-enterprise PEAP típusú hálózati titkosítást.

A felsorolt operációs rendszerek csatlakoztatásához az alábbi oldalon talál segítséget:  Windows 7/8/8.1/10, Android 4.4, vagy Apple iOS 7.1, illetve ezek újabb / magasabb verziószámú típusaihoz.

Iskolai eduroam használata

Kérjük, a hálózat lassulását, használhatatlanságát jelezzék Ügyfélszolgálatunk felé az alábbi elérhetőségek egyikén:
Tel: +36 1 450 3070
Email: hibabejelento@kifu.hu

Dashboarddal kapcsolatos kérdések

A Dashboard egy online adminisztratív felület, ahol az intézmény az egyes szolgáltatásaival kapcsolatos információkat találja, tudja azokat beállítani, módosítani illetve a KIFÜ felé bejelentéseket tenni.
Részletesebb leírást következő linken talál: Dashboard leírás

A Dashboard felület lehetőséget ad:

 • a vezetékes és wifihálózat egyedi beállításainak módosítására,
 • az intézményben elérhető wifihálózatok menedzselésére,
 • a portok kiosztásának módosítására,
 • tűzfal szabályok módosítására,
 • hálózati szegmensek beállításainak módosítására,
 • tartalomszűrés alkalmazására,
 • az eduroam felhasználók adminisztrálására,
 • postafiókokkal kapcsolatos módosításokra,
 • a webszolgáltatás igénylésére,
 • webszolgáltatás hozzáférési adatainak megtekintésére,
 • kihelyezett eszköz állapotának ellenőrzésére,
 • vonali szolgáltatás állapotát mutató információk megtekintésére,
 • az intézmény alapadatainak megtekintésére, ellenőrzésére,
 • hiba és adat módosulás bejelentésére
 • hálózati korlátozások megtekintésére.

A Dashboard felület elérhetősége: Dashboard

A Dashboard sulinet.hu végződésű felhasználónevek módosítása 2021. augusztus 12-én központilag edu.hu végződésűre változott. Kérjük, próbálja meg a sulinet.hu végződésű felhasználónevét edu.hu végűre módosítani és úgy belépni a felületre.

Az alábbi oldalon válassza az „Elfelejtette jelszavát?” menüpontot, majd kövesse az utasításokat. Amennyiben a rendszertől nem kap automatikus e-mailt a jelszó megváltoztatás igényléséről, kérjük, jelezze az Ügyfélszolgálatunknak az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címen.

A jelszó megváltoztatásához az alábbi oldalon, az elfelejtette jelszavát menüpont megnyomásával a rendszer automatikus levelet küld Önnek. Kérjük, a kiküldött levélben található linkre kattintson, a megnyíló weboldalon lehetőség van a jelszó megadására, beállítására. A jelszónak illetve az új jelszónak tartalmaznia kell legalább egy nagybetűt, kisbetűt, számot, és egy speciális karaktert, továbbá minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie!

Dashboard felhasználóvá az alábbi módokon válhat:

 • Az SRM oldalra belépve lehetősége van a regisztrált kapcsolattartónak kiküldeni illetékes személyeknek Dashboard felület hozzáférést
 • Az SRM felületre belépni az intézmény végponti adminisztrátori felhasználónevével és a hozzá tartozó jelszóval lehetséges a Dashboard oldalon.

A felhasználónév hasonlít egy e-mail címhez, képzése a VPID azonosítóból történik:

VPID azonosítójában szereplő számok elé egy „S” betű kerül és @adminmail.sulinet.hu utótagot kap. Például: S0000@adminmail.sulinet.hu vagy S000000@adminmail.sulinet.hu

FONTOS: Az adminisztrátori e-mail cím nem összetévesztendő a végpont e-mail címével!

Amennyiben nem emlékszik jelszóra, kérjük, használja az „Elfelejtette jelszavát?” funkciót ezen a linken.

Az elfelejtett jelszó lekéréséhez szükség van az adminisztrátori felhasználónévre, valamint a végponton elhelyezett Cisco 892FSP/C1111-8P típusú router sorozatszámára.

A Cisco 892FSP/C1111-8P típusú router sorozatszáma az eszközön az alábbi linken elérhető leírás szerinti helyen: valamint a router kihelyezésekor kapott és aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyvön gyári számként szerepel feltüntetve.

FONTOS: Az intézményben lévő KIFÜ által biztosított vezetékes hálózatból kell érkeznie a lekérdezésnek, különben az nem hajtható végre, és a felhasználó hibaüzenetet kap.

Bővebb leírás a Sulinet oldalon található.

A Dashboard felületen keresztül a Dashboard felhasználó felviszi az új kapcsolattartót, megadja az adatait (név, e-mail cím, telefonszám), bejelölve a Dashboard rendszergazda opciót. A beírt adatok mentését követően, az igény automatikusan megküldésre kerül az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre. A kért rögzítés elvégzése után, e-mailben tájékoztatjuk a bejelentőt annak megtörténtéről, miszerint a megadott e-mail címre kiküldésre került a Dashboard felület regisztrációjának elérhetősége.

Dashboard rendszergazda felhasználói jogosultságot kérhet az intézmény továbbá, egy szabadon fogalmazott, elektronikusan vagy postai úton beküldött, az intézmény által hitelesített, aláírással, pecséttel ellátott kérelem alapján, melyben az intézményre és a kapcsolattartóra vonatkozó adatok (intézményi adatok, kapcsolattartói adatok, név, e-mail cím, telefonszám) megadásra kerültek. Kérjük, a bejelentésüket a KIFÜ Ügyfélszolgálatra juttassák el elektronikus úton az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre, vagy postai úton a 1134 Budapest, Váci út 35. levelezési címre.

Amennyiben a Dashboard rendszergazda más típusú kapcsolattartóként is megjelenik a Dashboard felületen, a rendszergazdai jogosultság törlése az alábbiak szerint igényelhető.

A Dashboard felületen a Kapcsolattartók menüpontban a rendszergazda esetén a „Törlés” hivatkozás inaktív.

Először a „Módosítás” hivatkozás használatával a „Típus” mezőben a Dashboard rendszergazda opciónál kell a jelölést kivenni és úgy a „Küldés” gombra kattintani, ezáltal az igény automatikusan megküldésre kerül az ügyfélszolgálatunkhoz, ahol – szükség esetén, egyeztetést/pontosítást követően – a kért módosítást elvégezzük.

Ezt követően már aktív lesz az adott kapcsolattartónál a „Törlés” hivatkozás, amely használatával a fentiek szerint megküldhető a törlési kérelem, amely teljesítése után e-mail útján tájékoztatjuk a bejelentőt.

A Dashboard felületen a Kapcsolattartók menüpontban lehet új személy adatait megadni az „Új kapcsolattartó” hivatkozás használatával. A feltüntetett kapcsolattartók adatainak változtatását a „Módosítás” gombra kattintva lehet megváltoztatni, törlést pedig a „Törlés” hivatkozással lehet kezdeményezni. Megjegyzés minden esetben beírható az arra szolgáló szekcióban. A beírt adatok elküldését követően, a változtatási igény automatikusan továbbításra kerül az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre. A kért változtatás elvégzését követően, e-mailben tájékoztatják a bejelentőt a módosításról.

A Dashboard felületen a Felhasználók – Felhasználók menüpontban, az „Új felhasználó” hozzáadása hivatkozás használatét követően, a felugró panelen adhatók meg a személyes-, azonosítási és levelezési adatok.

E-mail csoportok is létrehozhatók, amely funkcióra a Felhasználók – Csoportok menüpont szolgál.

Felhasználók tömeges betöltésére, továbbá a rendszerben tárolt felhasználói adatok letöltésére a Felhasználók – Import / Export menüpontban van lehetőség

A Dashboard felületen a Hálózat – Wifi menüpontban, az „Új felhasználó” hozzáadása hivatkozás használatét követően, a felugró panelen adható meg a Felhasználói név, Jelszó és az érvényességi időszak kezdete és vége (1 – 180 nap között, napi léptékben).

Maximum 10 Felhasználó lehet rögzítve párhuzamosan.

Webhoszting és adatbázis igénylésére a Webszolgáltatás menüben megtalálható „Új webszolgáltatás” és „Új adatbázis” gombokon keresztül van lehetőség. Domain és levelezés igénylésére a Bejelentések menüt javasoljuk, itt az „Új hibajegy” gombra kattintva az „Egyéb kategóriába tartozó probléma” típust kiválasztva kérjük, hogy röviden adják meg az igénylés lényegét, célját. Az igénylések beérkezése után a kollégáink feldolgozzák a kéréseket és beállítják a kért szolgáltatás(oka)t, illetve szükség esetén egyeztetnek az igénylővel a részletekkel kapcsolatban, végül pedig tájékoztatják a tudnivalókról, hozzáférési információkról.

A Dashboard felületen az Alapadatok menüpontban a kívánt szekcióban (telephely, intézmény, vagy szerződő fél) a „Módosítás” hivatkozás használatával rögzíthető az adatmódosítási igény. Az új adatok megadását és elküldését követően, az igény automatikusan továbbításra kerül az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre. A kért változtatás elvégzését követően, e-mailben tájékoztatják a bejelentőt a módosításról.

A Dashboard felületen a Bejelentések menüpontban, az „Új hibajegy” hivatkozás használatát követően, a felugró panelen válaszható ki a bejelentés típusa, továbbá írható be a megkeresés szövege, valamint melléklet csatolására is van lehetőség.

Ezen menüpontban követhető a korábban leadott bejelentések státusza is.

Hálózati szolgáltatással kapcsolatos kérdések

A szolgáltatás igénylése írásban, az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail-címre küldött létesítési kérelemmel történik.

A felmérés, majd a megrendelés akadálytalan lebonyolítása miatt Társszolgáltatónk számára kötelező megadni a dokumentumon is kért bekötés pontos cím adatait (épület, emelet, ajtó) pl. 1. emelet, 12. terem, földszint-szerverterem.

A felmérési folyamatot csak a pontosított címadatok megadása után tudjuk elindítani a Társszolgáltatónknál.

A kérelem beérkezése után a végpont felmérésre kerül, amelynek eredményét követően tájékoztatást küldünk a felmerülő kiépítési költségekről. A felmérés nem jelent megrendelési kötelezettséget, az intézménnyel történő egyeztetés után, a megrendelő dokumentummal indítjuk a kivitelezést.

Tájékoztatjuk, hogy a felmérés általános átfutási ideje körülbelül egy hónap. A kivitelezési határidő pedig az illetékes szolgáltató által vállalt határidő, melyről a megrendeléskor írásban tájékoztatjuk az intézményt.

A hálózati szolgáltatás bővítését írásban, az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre küldött sávszélességemelési kérelemmel igényelhetik.

A felmérés, majd a megrendelés akadálytalan lebonyolítása miatt Társszolgáltatónk számára kötelező megadni a dokumentumon is kért, bekötés pontos cím adatait (épület, emelet, ajtó) pl. 1. emelet, 12. terem, földszint-szerverterem.

A felmérési folyamatot csak a pontosított címadatok megadása után tudjuk elindítani a Társszolgáltatónknál.

A hálózati szolgáltatás sávszélességemelése, a társszolgáltatói felmérés beérkezését követően történik. A felmérési eredményről valamint a felmerülő kiépítési költségekről tájékoztatást küldünk. A felmérés nem jelent megrendelési kötelezettséget, az intézménnyel történő egyeztetés után a megrendelő dokumentummal indítjuk a sávszélességemelés kivitelezését.

Tájékoztatjuk, hogy a felmérés általános átfutási ideje körülbelül egy hónap. A sávszélesség emelése, pedig a megrendelését követően, a felmérési eredményben megadott határidőig történik meg, amelyről írásban tájékoztatást küldünk. A kivitelezési határidő attól is függhet, hogy az intézmény jelenlegi szolgáltatója végzi az emelést vagy új vonali szolgáltató bevonása szükséges a kérelmezett sávszélességi igény teljesítéséhez.

Lemondási igényüket írásban, az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre küldött leszerelési kérelemmel kérhetik.

A felmérés és a leszerelési megrendelés, akadálytalan lebonyolítása miatt Társszolgáltatónk számára kötelező megadni a dokumentumon is kért, bekötés pontos cím adatait (épület, emelet, ajtó) pl. 1. emelet, 12. terem, földszint-szerverterem.

A leszerelési folyamatot csak a pontosított címadatok megadása után tudjuk elindítani a Társszolgáltatónknál.

A hálózati szolgáltatás leszerelését a beküldött kérelem alapján a társszolgáltatónk végzi. Várhatóan a kérelem beküldése után 30 munkanapon belül megtörténik a szolgáltatás leszerelése, de a dokumentumon van lehetősége ettől eltérő időpont megadására is.

Az eszközökért az intézmény kapcsolattartójával előre egyeztetett időpontban a műszaki kollégáink mennek ki, majd az átadás – átvételi jegyzőkönyv aláíratása után szállítják el a helyszínről az eszközöket.

Az áthelyezési igényét a kitöltött áttelepítési kérelemmel az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre kérjük megküldeni.

A felmérés, majd a megrendelés akadálytalan lebonyolítása miatt Társszolgáltatónk számára kötelező megadni a dokumentumon is kért bekötés pontos adatait (épület, emelet, ajtó) pl. 1. emelet, 12. terem, földszint-szerverterem. Kérjük áthelyezés esetében fokozottan ügyeljenek a jelenlegi- és az új telepítési cím megadására.

Az áthelyezési kérelem beérkezése után felmérési folyamatot indítunk, melynek eredményéről, így az esetlegesen felmerülő költségekről is, írásos tájékoztatást küldünk az érintett intézménynek. A felmérés nem jelent megrendelési kötelezettséget, az intézménnyel történő egyeztetés után, a megrendelő dokumentummal indítjuk a kivitelezést.

Tájékoztatjuk, hogy felmérés általános átfutási ideje körülbelül egy hónap. A kivitelezési határidő pedig az illetékes szolgáltató által vállalt határidő, melyről a megrendeléskor írásban tájékoztatjuk az ügyfelet. A kivitelezési határidő függhet, hogy az intézmény jelenlegi szolgáltatója végzi a szolgáltatás áthelyezését vagy új vonali szolgáltató bevonása szükséges a kérelmezett áttelepítési igény teljesítéséhez.

Szüneteltetési igényüket írásban, az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre küldött szüneteltetési kérelemmel jelezhetik.

Kérjük, hogy a dokumentumon a szüneteltetés okát és időtartamát is tüntessék fel. A szüneteltetés általánosan 6 hónapot felölelő időintervallumra kérhető.

A szüneteltetési folyamat akadálytalan lebonyolítása miatt Társszolgáltatónk számára kötelező megadni a dokumentumon is kért bekötés pontos adatait (épület, emelet, ajtó) pl. 1. emelet, 12. terem, földszint-szerverterem.

Egyéb programok, projektek

A Szupergyors Internet Programmal kapcsolatos kérdések

Általános tájékoztató

A Szupergyors Internet Program (SZIP) célja az ország összes háztartásának újgenerációs szélessávú (NGA, next generation access, azaz minimum 30 Mbit/s névleges letöltési sebességet biztosító) hozzáférési hálózattal el nem látott címeinek lefedése.
A SZIP alapját, azaz a még nagysebességű internet szolgáltatásra képes infrastruktúrával le nem fedett magyarországi címek meghatározását a 2014. december – 2015. április között országosan lefolytatott, szolgáltatók által biztosított információkon alapuló internet lefedettségi felmérés képezte. A lefedettségi felmérés az ország összes olyan címmel, helyrajzi számmal azonosított belterületi és ipari ingatlanjai esetében megtörtént, amelyek szerepeltek a 2014. évi KEKKH és KSH címadatbázisban.

Az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre történő beküldéssel tehető meg. A hatékony ügyintézés érdekében az írásos, és telefonos (Telefon: + 361 450 3070) bejelentéskor az alábbi adatok megadása szükséges :

 • Bejelentő neve
 • Bejelentő pontos címe (csak pontos cím megadása esetén tudunk vizsgálatot indítani)
 • Bejelentő telefonszáma (amire a visszahívást kérik)
 • Bejelentő e-mail címe (amit aktívan olvasnak)
 • Bejelentés oka (pontos, részletes kifejtés)

Digitális Jólét Program - A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztésére, szolgáltatási portfóliójuk bővítésére vonatkozó kérdések

 • megvalósítási helyszín név változása esetén
 • megvalósítási helyszín kapcsolattartói adatok változása esetén
 • megvalósítási helyszín cím változása esetén
 • fenntartó változása esetén

Az adatváltozás kizárólag az Adatváltozás Bejelentő Lap kitöltésével és az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre történő beküldéssel tehető meg.

Az eszközök áthelyezésének megvalósításában egy szabadon fogalmazott, hivatalos kérelmet szükséges benyújtani e-mailben az ugyfelszolgalat@kifu.hu email címre, vagy postai úton megküldve.

Áthelyezéshez megadandó adatok:

 • intézmény neve és címe,
 • az áthelyezni kívánt telephelynek jelenlegi neve és címe,
 • az áthelyezni kívánt telephelynek új címe, változás esetén a neve
 • egyéb körülmények, indoklás (pl.: lebontják az épületet, pontos dátum)
 • kapcsolattartói adatok
 • az épületen lévő külső eszköz magassága (méter)

Az igény beérkezését követően Ügyfélszolgálatunk felveszi a kapcsolatot a Bejelentővel.

Amikor a Pont eszközeinek áthelyezése megtörtént, a címváltozásról az Adatváltozás bejelentő lapot kitöltve az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre kell elküldeni.

A pályázati eszközzel kapcsolatos bejelentés az hibabejelento@kifu.hu e-mail címre küldendő.

Beszámolóval kapcsolatos bejelentését az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre várjuk.

Az Intézménynek feljelentés kell tennie a Rendőrségen, az ott készült jegyzőkönyvet szkennelve be kell küldenie az ugyfelszolgalat@kifu.hu e-mail címre. A nyomozás lezárását követően az arról szóló határozatot/jegyzőkönyvet is el kell juttatnia a fent megadott e-mail címre.

„GINOP-3.3.1-16-2016-00001 projekt keretébenkapott pályázati csomag leszerelési kérelem” kitöltésével és beküldésével (ugyfelszolgalat@kifu.hu) teheti meg a Pont.
Azonban az Együttműködési Megállapodás és Használati Szerződés VIII. és IX. pontját figyelembe véve kell eljárni, mert fenntartási kötelezettség terheli a pályázókat.