FIATAL KUTATÓK MENTORÁCIÓJA A NYÍLT TUDOMÁNYOS MUNKAFOLYAMATOKBAN

FIATAL KUTATÓK MENTORÁCIÓJA A NYÍLT TUDOMÁNYOS MUNKAFOLYAMATOKBAN

A hároméves ON-MERRIT program 2022 márciusban tartott projektzáró eseményén ismertették a kutatás során megfogalmazott ajánlásokat. A kutatás a nyílt tudományos paradigma egyenlőtlenségeit vizsgálta. Számos kutatás utal arra, hogy Máté-effektus erőteljesen megnyilvánul a nyílt tudományban. Így egyes esetekben a nyílt tudomány első lépései erősíthetik a már elismert, jó körülmények között dolgozó kutatók és a pályájuk kezdetén vagy hátrányosabb helyzetben dolgozó kutatók közötti különbségeket. Ezek az eredmények különösen aggasztók, ha figyelembe vesszük, hogy az új kutatói paradigmát épp a más elismert, elfogadott kutatók határozzák meg.

Az ON-MERRIT projektben ajánlásokat fogalmaztak meg a nyílt tudományos egyenlőtlenségek felszámolására. Az ajánlásokat Global Thinking: ON-MERRIT recommendations for maximising equity in open and responsible research címmel tették közzé. A kutatás főbb eredményei:

  • Szükséges a nyílt tudományhoz kötődő források egyenlő elosztása (infrastruktúra, szolgáltatások, képzések). Elsődleges feladat az intézményen belüli, az országok és régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentése.
  • A tanulmányok közzétételi díja (article processing charge, APC) sok esetben kizárja a publikálásból a forráshiánnyal küzdő kutatói csoportokat.
  • A társadalomban tapasztalható egyenlőtlenségek átöröklődnek a kutatói szektorba is. Így a szegény, leszakadó csoportok nem jutnak lehetőséghez, hogy csatlakozzanak a kutatói világhoz.
  • Szükséges a kutatásértékelési rendszer átalakítása. A jelenlegi rendszer nemhogy nem bátorítja, hanem inkább elriasztja a kutatókat a nyílt tudományos gyakorlatok felé történő elmozdulástól. A fiatal kutatók különösen érintettek ezen a területen, ami gátolja az új kutatói paradigma elterjedését.

 

A jelentés teljes szövege: https://doi.org/10.5281/zenodo.6276753

A projekt vezető kutatójának véleménycikke a Nature-ben: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00724-0