Európa készen áll az EOSC-ra

Európa készen áll az EOSC-ra

Az EOSC Future projekt keretében 2023 első félévében felmérést végeztek az EOSC és a nyílt tudomány egyes európai országokban betöltött szerepéről. A kutatás eredményeit az EOSC Observatory felülete mellett egy összefoglaló jelentésben tették közzé.

A kérdőív a tudományos publikálás, a kutatási adatok és szoftverek, a szolgáltatások és infrastrukturális lehetőségek mellett vizsgálta a kutatásértékelés, a nyílt tudomány és az EOSC adott országbeli helyzetét.

Az eredmények kimutatták, hogy Európa szerte az EOSC-ra és a nyílt tudományra fordított kiadások közel duplájára emelkedtek. A2020-as 206 millió euróhoz képest 2021-ben már 406 millió eurót fordítottak a témára..

Az országok és intézmények a kutatók felé elsősorban a nyílt hozzáférésű publikációkkal kapcsolatban, valamint a kutatási adatok kezelésével kapcsolatban fogalmaztak meg elvárásokat. A szoftverekre, kutatási infrastruktúrákra és közösségi tudományra vonatkozóan egyelőre csupán néhány országban rögzítettek követendő elvárásokat.

A jelentés bemutatja az egyes országok jó gyakorlatait, például egységes nemzeti adatrepozitórium kialakítására, nyílt hozzáférésű publikálás támogatására, a kutatási adatok kezeléséhez segítséget nyújtó szoftverek és szakértői hálózatok megvalósítására vonatkozóan.

A kérdőív nyomon követését és az EOSC Observatory fenntartását a továbbiakban az EOSC Track projekt keretein belül valósítják meg.

További részletek: https://eosc-portal.eu/news-and-events/news/new-report-eosc-future-project-shows-european-countries-ready-eosc

https://doi.org/10.5281/zenodo.10696674