Dashboard célja

A Dashboard célja, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban KIFÜ) által a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program működtetéséről szóló 1762/2017. (XI. 7.) Korm. rendelet keretében működtetett vezeték nélküli hálózatokhoz (szolgáltatásént nevezve: Diákháló WiFi Szolgáltatás, korábban Sulinet) csatlakozó szervezetek számára információszolgáltatási és szolgáltatás paraméter módosítási lehetőséget biztosítson „önkiszolgáló” rendszerben a következő témakörök kapcsán:

 • csatlakozó intézmények (Telephelyi, Intézményi és Szerződő fél) nyilvántartási adatainak lekérdezése és módosítása,
 • hálózati eszköz felügyeleti adatainak lekérdezése,
 • csatlakozás sebességteszt adatainak lekérdezése,
 • internet kapcsolat(ok) tulajdonságainak és biztonsági esemény következtében alkalmazott hálózati forgalom szűrésének lekérdezése,
 • router port kiosztása és egyéb, belső hálózatra hatással lévő beállítások lekérdezése és elvégzése,
 • helyi tűzfal beállítások lekérdezése és módosítása,
 • meglévő webtárhelyek és adatbázisok adatainak lekérdezése és újabb igénylés indítása,
 • felhasználók személyes adatainak adminisztrációja (tömeges betöltési és mentési lehetőséggel),
 • email csoportok lekérdezése és módosítása,
 • intézményekhez tartozó domain(ek) lekérdezése és módosítása,
 • szolgáltatásokkal kapcsolatos bejelentés(ek) lekérdezése és indítása az ügyfélszolgálat felé.

Értelmező rendelkezések:

 • „KIFÜ”: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség.
 •  „Felhasználó”: az az intézmény vagy intézményfenntartó, aki jogosultak a KIFÜ információs szolgáltatásainak használatára.
 •  „Adminisztrátor”: az a személy, aki a Leírásban meghatározott eszközök felügyeletét ellátja a Felhasználó megbízásából.
 •  „Dashboard”: az a felhasználói felület, amin az Adminisztrátor a Szolgáltatással kapcsolatos módosításokat végezhet.

Dashboard igénybevételi feltételei:

 • A Dashboard a fentiekben részletezett feladatokat ellátásához nyújt a Szolgáltatás Felhasználóinak önkiszolgáló lehetőséget.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Dashboard használata révén végzett Szolgáltatás paraméter módosításokkal kapcsolatosan felelősséggel tartozik, továbbá viseli a beállítások következményeinek felelősségét.
 • Amennyiben Felhasználó nem rendelkezik megfelelő kompetenciával a – fent felsorolt feladatok közül – a műszaki beállítási feladatok elvégzéséhez (pl. tűzfal szabályok beállítása), ez esetben egyedi igény alapján a kért műszaki adminisztrációs feladatot a KIFÜ ellátja.

Szabályok megsértésének szankcionálása:

 • A Szolgáltatás igénybevételi szabályok megsértésének gyanúja vagy erre vonatkozó – a KIFÜ-höz vagy a Felhasználó szervezethez tett – bejelentés esetén az érintett KIFÜ szervezet köteles az esetet kivizsgálni, és a szükséges intézkedéseket megtenni.
 • A KIFÜ a szabályok gondatlan megsértése esetén köteles az elkövető Felhasználót figyelmeztetésben részesíteni. A figyelmeztetést követő ismételt szabály szegés szándékos megsértésének minősül, mely esetben a Felhasználó a KIFÜ szolgáltatásokból ideiglenesen vagy véglegesen kizárható.

Vissza a Dashboard 2.0 használata menüponthoz

2022-02-24