Adatkezelés és adatvédelem

A Dashboard 2.0 működtetése során megvalósuló, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről Európai Parlament és Tanács 2016/769 rendelete (a továbbiakban GDPR), valamin az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.) hatálya alá tartozó személyes adatokat a KIFÜ a jogszabályokkal összhangban az alábbiak szerint kezeli:

  1. A Felhasználók által kijelölt műszaki és technikai adminisztrátorok/kapcsolattartók személyes adatait a KIFÜ önálló adatkezelőként kezeli, kizárólag a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz fűződő jogos érdeke alapján. Az erre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját a KIFÜ a honlapján (kifu.gov.hu) elérhetővé teszi az adatkezelési tájékoztatók között „Adatkezelési tájékoztató Dashboard 2.0 felhasználók részére” címmel.
  2. A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan kötött szerződésben kijelölt kapcsolattartók adatait a KIFÜ szintén önálló adatkezelőként, a honlapján közzétett „Adatkezelési tájékoztató a szerződésben kijelölt kapcsolattartók adatkezelése” tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.
  3. A Dashboard felületen a kijelölt adminisztrátor által rögzített intézményi felhasználók adatait a KIFÜ adatfeldolgozóként kezeli, azok adatkezelője minden esetben a Felhasználó intézmény.
  4. A KIFÜ adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata szintén elérhető a KIFÜ honlapján

Vissza a Dashboard 2.0 használata menüponthoz

2022-02-24