Szuperszámítástechnikai szolgáltatások kialakítása a hazai IKT vállalkozásoknak

  • Projekt azonosító száma: GINOP 3.1.5-20-2020-00001
  • Kedvezményezett neve: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
  • Támogatás összege: 7 603 000 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 100%
  • A projekt befejezési dátuma: 2023. október 31.

Magyarország a szuperszámítógépek terén csaknem két évtizedes múlttal rendelkezik. Az elmúlt közel húsz év során több ütemben, több helyszínen alakítottak ki nagy számítási kapacitással rendelkező infrastruktúrát, ami hazai tudományos kutatást hivatott támogatni.
Az idők során azonban a rendelkezésre álló hardver infrastruktúra elavult, az esetleges finanszírozásból fakadóan pedig elmaradtak a géppark folyamatos megújítását célzó beruházások. Időközben a szuperszámítógépes rendszerek terén világszerte hatalmas a fejlődés: a legfejlettebbek teljesítménye nagyságrendekkel nőtt az elmúlt évtizedben, miközben alkalmazási területük is jelentősen bővült. A szuperszámítógép használatával kapcsolatos kompetenciáikat a felhasználók folyamatosan fejlesztették ugyan, ez a tudás azonban az egyetemeken és a kutatóhelyeken szétszórva és elaprózódva halmozódott fel, és nem alakult ki az a tudományos közösség, ami a hazai erőforrások magas szintű felhasználását eredményezte volna. További probléma, hogy a szuperszámítógép felhasználói köréből hiányoznak a hazai kis- és középvállalkozások, amelyek a kutatókkal együttműködve nem csak az újszerű megoldások létrehozásában, hanem azok ipari hasznosításával az ország gazdasági fellendülésében tudnának eredményeket felmutatni. A hazai HPC kapacitás ma alig éri el a 0,5 petaFLOPS teljesítményt, ami 4–5 évvel ezelőtt még kiemelkedő teljesítménynek számított, ma már azonban – a területen jellemző rendkívül gyors technológiai fejlődésnek és az ezzel párhuzamosan növekvő igényeknek köszönhetően – ez a kapacitás egyre nehezebben szolgálja ki a nagy számítási kapacitást megkövetelő kutatásokat.

A fenti kapacitás problémák és a felhasználói kör bővítése érdekében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség átfogó, két fázisból álló programot indít. Az első ütemben tervezetten 2021. év végén működésbe kell állnia egy 5 petaFlops teljesítményű új HPC klaszternek, amely a mai legnagyobb teljesítménnyel bíró és a hazai szuperszámítógépes környezet tekintetében a legmodernebb technikai feltételekkel rendelkező Debreceni Egyetem területén lévő Szuperszámítógép Központban kerül elhelyezésre. Az infrastruktúra kiépítése mellett a KIFÜ feladata a hazai tudományos közösség és a gazdasági szféra felkészítése a jelentősen megnövekvő HPC infrastruktúra használatára, a HPC ismeretek bevezetése a felsőoktatási tematikákba. Célkitűzés olyan kutatási és ipari projektek felkutatása és mentorálása, amelyek sikeres megvalósításához szükséges a HPC infrastruktúra

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.