Minőségbiztosítás

Független minőségbiztosítás a projektcélok költséghatékony elérése érdekében

A KIFÜ legújabb szolgáltatása a minőségbiztosítás, amelyet korábban belső menedzsmentfolyamatainkhoz, az általunk vezetett projektekben végeztünk. A tevékenység a tapasztalatok és a feladatok növekedésével önálló szakmai területté nőtte ki magát. Jelenleg jellemzően a közigazgatás számára végrehajtandó, informatikai- és szervezetfejlesztés tárgyú projektekben végzünk folyamat- és termék-minőségbiztosítást, de a KKV-k infokommunikációs fejlődését, IT-szemléletformálását célzó programokban is ellátunk ilyen jellegű feladatokat.

Folyamat-minőségbiztosítási tevékenység során a KIFÜ a projektdokumentáció, a projektmenedzsment-folyamatok meglétének és megfelelőségének vizsgálatát, a projektvezetési dokumentumok felülvizsgálatát, a menedzsmenttevékenységhez kapcsolódó folyamatok és projektesemények nyomon követését, hatékonyságának vizsgálatát végzi, továbbá részt vesz a kockázat- és változáskezelésben.

Termék-minőségbiztosítási tevékenység során a projektek megvalósítása során létrejövő szakmai eredménytermékek minőségét, szabályszerűségét vizsgáljuk az átadás-átvételi és a tesztelési folyamatokban.