Minőségbiztosítás

Független minőségbiztosítás a projektcélok költséghatékony elérése érdekében

A KIFÜ legújabb szolgáltatása a minőségbiztosítás, amelyet korábban belső menedzsmentfolyamatainkhoz, az általunk vezetett projektekben végeztünk. A tevékenység a tapasztalatok és a feladatok növekedésével önálló szakmai területté nőtte ki magát. Jelenleg jellemzően a közigazgatás számára végrehajtandó, informatikai- és szervezetfejlesztés tárgyú projektekben végzünk folyamat- és termék-minőségbiztosítást, de a KKV-k infokommunikációs fejlődését, IT-szemléletformálását célzó programokban is ellátunk ilyen jellegű feladatokat.

Folyamat-minőségbiztosítási tevékenység során a KIFÜ a projektdokumentáció, a projektmenedzsment-folyamatok meglétének és megfelelőségének vizsgálatát, a projektvezetési dokumentumok felülvizsgálatát, a menedzsmenttevékenységhez kapcsolódó folyamatok és projektesemények nyomon követését, hatékonyságának vizsgálatát végzi, továbbá részt vesz a kockázat- és változáskezelésben.

Termék-minőségbiztosítási tevékenység során a projektek megvalósítása során létrejövő szakmai eredménytermékek minőségét, szabályszerűségét vizsgáljuk az átadás-átvételi és a tesztelési folyamatokban.

Rólunk mondták

A minőségbiztosítási szakértő készségesen segített minden felmerülő pénzügyi elszámolási kérdésben. A Minőségbiztosítási Jelentésekben szereplő ajánlásait beépítettük a kifizetésekben, ezzel is csökkentve a hiánypótlások számát és felgyorsítva a kifizetések elfogadásának idejét.
Magyar Nemzeti Levéltár
 
Együttműködő, rugalmas, a projekt problémáira nyitott szakértők, akikkel a közvetlen, őszinte és minőségi szakmai, valamint emberi kapcsolatot sikerült kialakítani. A jelentéseik tárgyilagosak, pontosak, következetesek, a projekt és az adott téma valós helyzetét mutatják be.
Csongrád Megyei Kormányhivatal
 
A NAVASZ projekt kapcsán több éve dolgozunk együtt a KIFÜ-vel. Ez idő alatt több szakértő is került delegálásra a projektre, azonban kivétel nélkül mindegyikükről elmondható, hogy a szakmájuk iránt elhivatott, felkészült szakemberek voltak. A projektet a legapróbb részletekig rövid időn belül elsajátították, amely ez esetben nem egy egyszerű feladat. Barátságos és közvetlen kollégaként tekinthettünk rájuk, akiknek elsődleges céljuk a projekt működésének támogatása volt.
IdomSoft