Vi-SEEM

 • KIFÜ szerepe a projektben: A KIFÜ a projekt 3. legnagyobb részesedésű résztvevője, és a projekt végrehajtásában szakmai kulcsszerepet tölt be  azáltal, hogy a projekt gerincét képező 3 technikai munkacsomag közül a WP4 (adattárolás és adatmenedzsment munkacsomag) vezetője.
  A KIFÜ projektben betöltött további kulcsfontosságú szakmai feladatai a következők:
  •    a tudás és tapasztalat átadása speciális technológiai területeken
  •    AAI hozzáférés és jogosultság kezelés, adattárolás és adatmenedzsment munkacsomag vezetése
  •    adattárolási technológiák és szolgáltatások fejlesztése.
 • Projekt rövid neve: Vi-SEEM ( Virtual Research Environment (VRE) in Southeast Europe and the Eastern Mediterranean (SEEM))
 • Indítás: 2015
 • Zárás: 2018
 • Projekt támogatási összege: 3 300 000 EUR
 • KIFÜ támogatási összeg: 360 000 EUR
 • Konzorciumi tagok: GGRNET, CYI, IICT-BAS, IPB, UVT, UPB, UNI BL, UKIM, UOM, RENAM, IIAP NASRA, GRENA, BA, IUCC, SESAME
 • Projekt státusza: Folyamatban lévő projekt
 • Projekt rövid leírása: Az EU Horizon 2020 keretprogramja részeként, széleskörű nemzetközi összefogásban, a görög NREN (GRNET) vezetésével megvalósuló kutatás-fejlesztési projekt, a VI-SEEM célja az, hogy a résztvevők meglévő eInfrastruktúra elemeire és szolgáltatásaira alapozva egy virtuális kutatási platformot hozzon létre, amely a korszerű kutatási tevékenység IT igényeit a lehető legteljesebb mértékben ki tudja szolgálni. Bár a projekt eredményei általánosan használhatók lesznek, három konkrét kutatási terület (élettudomány, klíma kutatás és kulturális örökség feldolgozása) pilot jelleggel már a projekt kezdetétől fókuszban van. A projekt alapvetően a kelet- és dél-kelet európai régió sajátos kihívásaira és problémáira koncentrál. A magyar résztvevő elsődleges feladata az, hogy az NIIF Program végrehajtása során szerzett több évtizedes, eInfrastruktúra építéssel, üzemeltetéssel és felhasználással kapcsolatos tapasztalatait megossza a projekt többi résztvevőjével, ugyanakkor jelentős szerepet vállal a projekt műszaki fejlesztéseiben, elsősorban az adattárolás és adatmenedzsment valamint az AAI tekintetében. A VI-SEEM konzorciumban 16 ország intézményei vesznek részt. A KIFÜ az elvégzett munka és a források szempontjából a 3. legnagyobb partner.
  További információ: http://www.vi-seem.eu/