Szélessávú fejlesztések előkészítéséhez és végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása

  • Projekt azonosító száma: GINOP-3.4.4-16-2016-00001
  • KIFÜ szerepe a projektben: Projektgazda
  • Támogatás összege: 2,638 Mrd forint
  • Támogatás mértéke: 100%
  • A projekt befejezési dátuma: 2022.12.31.

A projekt célja a Szupergyors Internet Program (továbbiakban: SZIP) keretében megépülő hálózatok szakszerűségét, elvárt minőségét, jogszabályi feltételeknek való megfelelését biztosító felügyelőmérnöki humánhálózat (FEM) kiépítése és működtetése.

A SZIP – Kivitelezés követése (KKP) projektben, a SZIP keretében kiírt szélessáv pályázatokhoz kapcsolódóan, de attól független tevékenységként, állam megbízásából eljáró felügyelő mérnökök (FEM) felülvizsgálják a tervezési és a kivitelezési munkákat a fejlesztési beruházás műszaki jellemzőire, eljárásaira és megvalósítására vonatkozóan.

A projekt keretében az állam megbízásából eljáró felügyelő mérnökök (FEM) tervszerűen ellenőrzik a szélessávú hálózat pályázati nyerteseinek, és az önerős fejlesztéseket megvalósító szolgáltatóknak, valamint szükség esetén az állami NGA szolgáltató kiviteli tervezési és kivitelezési tevékenységét. Az ellenőrzések a pályázatban, valamint a támogatási szerződésben, a szolgáltatók által vállalt lefedettség és technológiai megvalósítás magas szintű hálózati és szolgáltatási minőségére, a támogatási összeg hatékony felhasználására, és a határidők betartására fognak fókuszálni.

A KIFÜ, mint Projektgazda gondoskodik a felügyelő mérnökök kiválasztásáról, felkészítéséről, szükség szerinti képzéséről, valamint az egyes pályázati szakaszoknak megfelelő ütemben elkészítendő munkatervekről, és azok teljesítéséről, adminisztrációjáról. A projekt felhasználja a Hálózatfejlesztés Támogató Monitoring Rendszer(HTMR) projektben megvalósított rendszer IT támogató képességeit, folyamatmenedzsment és riportozási lehetőségeit.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.