Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00027
 • Kedvezményezett neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ) továbbfejlesztése, bővítése, bevezetése
 • A támogatás keretösszege: 1.196.936.887 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 11 969 369 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.11.
 • A projekt  befejezése: 2021.12.31.
 • Konzorciumi tagok: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., IdomSoft Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.
 • Projekt státusza: lezárt

A projekt célja a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ-ök) funkcionális bővítésén, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításán keresztül a lakosság és a vállalkozások, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára átláthatóbb, egyszerűbb, igényekhez igazodó szolgáltatások nyújtása. A célok között szerepel továbbá a felhasználói célcsoportokat komplexen átfogó, tudatos edukáció és népszerűsítés révén az elektronikus ügyintézés előnyeinek ismerete, a szolgáltatások elérhetőségeinek tudatosítása, igénybe vételének ösztönzése.
A fejlesztés az alábbi, korábban létrehozott és jelenleg működő szolgáltatásokat érinti:

 • Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY)
 • Rendelkezési Nyilvántartás (RNY)
 • Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER)
 • Részleges Kódú Telefonos Azonosítás (RKTA)
 • Időszaki Értesítési Szolgáltatás (RÉR)
 • Továbbá kiterjed a SZEÜSZ csatlakozásokat támogató rendszer fejlesztésére

A fejlesztést kivitelező konzorcium infokommunikációs technológiai lehetőségekre támaszkodik, így az elektronikus szolgáltatásoknak nemcsak a mennyiségét, de a minőségét is javítja, ami közvetve hozzájárul az állampolgárok életminőségének javításához.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.