Budapest, Magyarország
+06 48 48 87 40

OTR – Országos támogatás ellenőrzési rendszer

  • KIFÜ szerepe a projektben: Projektmenedzsment
  • Projekt azonosító: EKOP-1.2.11-2013-2013-0001
  • Indítás: 2013
  • Zárás: 2015
  • Támogatás összege: 800 M Ft
  • Projekt státusza: Megvalósítás befejeződött

A projekt során egy olyan egységes, valamennyi hazai és EU-s támogatási forrást egyben nyilvántartó rendszer épül ki, amely lehetőséget biztosít a magyar kormányzati ellenőrző és döntéshozó szervek számára a fejlesztési források átlátható, biztonságos és folyamatos nyomon követésére, az átfedések kellő időben történő kiszűrésére és a jogszabályok által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek maradéktalan teljesítésére.

A felhasználói csoportok alapján lehetőséget biztosít a támogatásközvetítők és az adatszolgáltatásra kötelezettek számára a kötelezettségeik egyszerű, gyors, hatékony és biztonságos teljesítésére a korszerű információs technológia által nyújtott lehetőségek kiaknázásával. Mindezek mellett az adatok gyűjtésére, ellenőrzésére és felhasználására, illetve tovább hasznosítására jogszabály alapján kötelezett szervezetek (Kincstár, NFÜ, NFM, ME) számára az adatok teljes körűségét biztosító hatékony és korszerű eszközt nyújt, amely a jogszabályi megfelelőségen túl sokszínű további (pl. elemzési) kormányzati célt képes kielégíteni.

Az Országos Támogatás-ellenőrzési Rendszer (OTR) projekt eredményeképpen létrejön egy egységes webes kommunikációs portál. A sztenderd interfész formátumtámogatásnak (XML) köszönhetően gyorsabb és rugalmasabb lesz a kétirányú adatszolgáltatás és adatfeldolgozás. A pályázati döntésekhez szükséges adatszolgáltatás gyorsabban és a jogszabályoknak megfelelő ellenőrzések mellett valósul meg, az európai uniós adatszolgáltatási kötelezettség hatékonyabban teljesül. A Támogatásokat Vizsgáló Iroda munkájának elektronikus felülettel történő támogatása révén a szervezet munkája gyorsabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá válik.

Konzorciumi tagok: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (konzorciumvezető), NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Magyar Államkincstár, KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft.

A projekt megvalósítási határideje: 2015.11.30.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.