Országos Könyvtári Rendszer projekt (OSZK-OKR)

  • KIFÜ szerepe a projektben: Konzorciumvezető
  • Konzorciumi tagok: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Országos Széchényi Könyvtár
  • Támogatás összege: 9 995 400 000 Ft
  • Támogatás mértéke: 100 %
  • A projekt befejezési dátuma: 2021. 12. 31.

Magyarország Kormánya 2016-os döntése nyomán (Kormány 1605/2016. (XI. 8.) határozat) közel 10 milliárd forintot fordít az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) informatikai fejlesztésére. Az Országos Könyvtári Rendszer (OKR) elnevezésű projekt legfőbb célja az OSZK informatikai rendszerének stabilizálása és fejlesztése. A fejlesztési terv magában foglalja a jelenlegi könyvtárszakmai folyamatok informatikai támogatásának megújítását, egyes kiemelt tartalomszolgáltatási feladatok beindítását, a könyvtár digitalizálási kapacitásának bővítését, a fejlesztésekkel kapcsolatos, valamint a könyvtár napi működését támogatni hivatott infrastruktúra megújítását, és a fentiekkel összefüggő folyamatszervezési, szolgáltatás-, és szervezetfejlesztési feladatok megvalósítását. A projekt célja, hogy az OSZK és az országos könyvtári rendszer minél jobban meg tudjon felelni a digitális korszak egyre komplexebb felhasználói elvárásainak, valamint, hogy a nemzeti könyvtár el tudja látni a hagyományos és új információhordozókon lévő adatok hosszú távú megőrzésének feladatát is. A projekt hatására az Országos Széchényi Könyvtár felzárkózik a könyvtári világ vezető könyvtáraihoz és erősödik az OSZK nemzeti könyvtár szerepe. A projektet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és az Országos Széchényi Könyvtár konzorciuma valósítja meg. A KIFÜ felelős a projekt irányításáért, a beszerzésekért, valamint a könyvtári rendszer és hosszútávú megőrzés informatikai hátterét biztosítja, az OSZK pedig a könyvtárszakmai feladatokért felelős.