Budapest, Magyarország
+06 48 48 87 40

Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése (OSZT)

  • Projekt azonosító száma: GINOP-3.3.2-16-2017-00001
  • Kedvezményezett neve: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, Digitális Jólét Nonprofit Kft (jogutód 2023. május 1-jétől KIFÜ),
  • Projekt címe: Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése
  • Szerződött támogatás összege: 3, 542 Mrd Ft
  • A támogatás mértéke: 100%
  • A projekt befejezési dátuma: 2023. október 31

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A digitális alapkészségekkel nem rendelkezők magas aránya a nemzetgazdaság szintjén a növekedés és a foglalkoztatás korlátjaként jelenik meg, egyben komoly társadalmi feszültségek forrása és a szociális egyenlőtlenségek újratermelődésének egyik okozója. A modern technológia elutasítása főként kognitív eredetű és leginkább a vidéki, alacsony státuszú és végzettségű, 45-70 év közötti felnőttekre jellemző. A projekt célja, hogy megváltoztassa a célcsoport szemléletét és arra ösztönözze őket, hogy használják a digitális eszközöket.

Mind a hazai kezdeményezések, mind a nemzetközi tapasztalatok azt jelzik, hogy csak szisztematikus beavatkozással, helyi szintű, integrált programokkal és a lemaradás valamennyi dimenziójára kiterjedő komplex szemléletformáló programokkal lehet érdemi eredményeket elérni a felzárkóztatásban.

Ennek érdekében jön létre a Digitális Jólét Koordinációs Központ (DJKK), melynek koordinátorai a digitális kompetencia-fejlesztő programokat és a mentorok, valamint a közösségi hozzáférési helyek tevékenységeit koordinálják, módszertani támogatást nyújtanak, továbbá megtervezik a motivációs kampányokat és népszerűsítik az állami e-szolgáltatásokat. A GINOP-3.3.3 pályázat előminősítési rendszere a GINOP 3.3.2 keretében sikeresen zárult. A nyertes civil szervezetek azzal támogatják a projekt sikerét, hogy a helyi közösségekre és szükségletekre építő, a célcsoport sajátosságait és élethelyzetét is figyelembe vevő programokkal hívják fel a figyelmet a digitalizáció előnyeire. Emellett számos kommunikációs kampány, rendezvénysorozat és módszertani anyag valósul meg annak érdekében, hogy minél több felnőtt vegye igénybe a digitális eszközöket és használja azokat a mindennapjaiban.

A DJKK létrehozása és az előminősítési folyamat lebonyolításának eredményei mellett jelen projekt digitális készségek fejlesztésére irányuló tananyagok és módszertanok fejlesztésével, e-közigazgatási és e-közszolgáltatások ismertségének, népszerűsítésének, használatának növeléséhez szükséges ismertetők, tananyagok, motivációs anyagok készítésével támogatja a lakosság digitális kompetenciáinak fejlesztését.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.