Budapest, Magyarország
+06 48 48 87 40

Oktatási Nyilvántartás továbbfejlesztése

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00059
 • Kedvezményezett neve: OKTATÁSI HIVATAL
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: Oktatási Nyilvántartás továbbfejlesztése
 • A támogatás keretösszege: 1 075 614 005 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 11 839 257 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2020.11.01.
 • A projekt tervezett befejezése: 2022. 09. 30.
 • Konzorciumi tagok: Oktatási Hivatal, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Projekt státusza: lezárt

A projekt célja az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény szerinti, az Oktatási Hivatal által működtetett központi elektronikus, közhiteles oktatási nyilvántartás továbbfejlesztése annak érdekében, hogy az ott kezelt bizonyos oktatási jogviszony, oklevél és bizonyítvány adatok elérhetővé, transzparensen megjelenítetté váljanak a Magyarországon működő köznevelési és felsőoktatási intézményekkel, az oktatási ágazat bizonyos szintjeivel kapcsolatba kerülő állampolgár számára.

Cél a meghatározott köznevelési, középfokú és felsőoktatási tevékenységhez kapcsolódó eljárások esetében elektronikus űrlapkezelési és egyéb szolgáltatások továbbfejlesztése, eljárások elektronizálása, továbbfejlesztése.

 

E fejlesztési cél érdekében a projekt az alábbi fejlesztéseket tervezi:

 1. Magyar Állami Ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartás, valamint a kapcsolódó közigazgatási eljárások elektronizálása, továbbfejlesztése

–         Egyenlegközlő szolgáltatás

–         Ösztöndíjas kötelezettség módosítására vonatkozó kérelem

 1. Köznevelési hatósági eljárások elektronizálása, továbbfejlesztése

–         Pedagógus-továbbképzésekre vonatkozó kérelem, bejelentés

–         Tankönyvvé nyilvánítási, tankönyvjegyzékre kerülési kérelem

–         Tankötelezettség megkezdésének halasztására vagy korábbi megkezdésére vonatkozó kérelem

–         Egyéni munkarend engedélyezésére vonatkozó kérelem

–         Óvodakötelezettség / tankötelezettség külföldön történő teljesítésére vonatkozó kérelem

 1. Középfokú eljárások elektronizálása, továbbfejlesztése

–         Központi írásbeli vizsgára jelentkezés

–         Jelentkezés középfokú felvételi eljárásba

–         Érettségi jelentkezés

 1. Az állampolgárok oktatási nyilvántartásban kezelt adatainak transzparens megjelenítése

–         Oktatási mérföldkövek szolgáltatás

A fejlesztés célja:

 • Az oktatási mérföldkövek egy új közigazgatási szolgáltatásként kerül a projektben kialakításra. Az oktatási nyilvántartásban kezelt szakmai adatok, köznevelési és felsőoktatási jogviszonyok, nyelvvizsga adatok, érettségi vizsgákkal, diákigazolványokkal kapcsolatos adatok megjelenítésre kerülnek az állampolgár számára egy központi felületen.
 • Az ügyfél KAÜ azonosítással jelentkezik be a felületre, amelyen az oktatási mérföldkő adatokat megtekintheti.
 • Az ügyfél az adatok megismerése után a felületen kialakított funkciók segítségével felveheti a kapcsolatot a nyilvántartást vezető szervvel az adatok ellenőrzése céljából, és jelezheti az észrevételeit.
 • Az ügyfél a megtekintett adatokról a felületen elhelyezett funkció segítségével igazolást, dokumentumot állíthat elő, melyet a hivatal szervezeti aláírással hitelesít, így azok közigazgatási és egyéb eljárásokban bemeneti adatként a jövőben felhasználhatók lehetnek. A felhasználáshoz sok esetben jogszabályok módosítására is szükség lehet, de a lehetőség megteremtésével és a szabályozás későbbi módosításával, a társhatóságok tájékoztatásával feltételezhető, hogy a gyakorlatba bekerül ezen igazolások használata, amely adminisztrációs terhet csökkent mind az állampolgár, mind az ügyintézők oldalán.

–         Oktatásiazonosító-igazolásra vonatkozó kérelem

–         Diákigazolvány-irattörténetre vonatkozó kérelem

 1. Szervezetfejlesztés

Tervezett tevékenységek:

 • A hivatal jelenlegi működésének és a rendszerszintű működéssel kapcsolatos folyamatok hatékonyságának felülvizsgálata.
 • A hivatal által ellátott feladatok helyének, esetleges átfedésének vizsgálata.
 • Irányítási, felelősségi és hatásköri viszonyok, átfedések, vizsgálata, javaslattétel esetlegesen felmerülő módosításokra.
 • Javaslat(ok) kidolgozása szervezetfejlesztési modellváltozatok kialakítására, implementációjuk lehetőségeinek elemzésére
 • A Hivatal szervezeti kultúrájában rejlő erősségek és gyengeségek, veszélyek és lehetőségek azonosítása és az ezekre építhető, fenntartható szervezetfejlesztési intézkedések feltárása, a Hivatalban dolgozó munkavállalók és álláshelyeik összerendelési elveinek elemzése, javaslatok megfogalmazása a szervezeti működés optimalizációja érdekében.
 • Döntési alternatívák kidolgozása az Oktatási Hivatal működéséről, optimalizációs és fejlődési lehetőségeiről
A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.