OEP – Egészségbiztosítási ügyfélkapcsolatok fejlesztése, egészségügyi rendszerekbe integrált adatkezelés és azonosítás megvalósítása

  • KIFÜ szerepe a projektben: Projektmenedzsment
  • Projekt azonosító: EKOP 2.3.7-2012-2012-0001
  • Indítás: 2013
  • Zárás: 2015
  • Támogatás összege: 2,8 Mrd Ft
  • Projekt státusza: Megvalósítás befejeződött
  • Projekt státusza: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (konzorciumvezető), NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség.

Hatékony információs háttér

A projekt elsődleges célja, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) alapfeladatai, az ártámogatás és a finanszírozás hatékonyabb ellátásához szükséges információs hátteret biztosítsa. Az új rendszer a kormányablakokon keresztül kialakított ügyfélkapcsolati szolgáltatásokat (beleértve a kormányzati telefonos ügyfélszolgálatot is) képes lesz információval ellátni.

A fejlesztés ráépül az ágazati projektek eredményeképp létrejövő informatikai szolgáltatásokra, különösen az ágazati szintű törzsadat nyilvántartásokra.

Két adatközpontos működés

A projekt eredményeként a szerződéses kapcsolatok kezelése új alapokra helyeződik. Egy hatékony, rugalmas finanszírozási rendszer hosszú távú kialakítása mellett megkezdődik a kapcsolódó nyilvántartások integrációja. A meglévő rendszerek megkettőzésével két adatközpont kezdi meg működését, így a biztonsági szint növekszik.

A hatósági ügyintézésben az új azonosítási szolgáltatások biztosítása révén megvalósul a visszaélések visszaszorítása, a hatékonyság javítása. A projekt módszertani támogatást és az operatív projektvezetést a KIFÜ látja el.