Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont (KIOSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső ügyintézési helyszínekre

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2020-00058
 • Kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont (KIOSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső ügyintézési helyszínekre
 • A támogatás keretösszege: 2 589 842 361 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 26 000 000 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2020.10.01.
 • A projekt tervezett befejezése: 2023.09.30.
 • Konzorciumi tagok: Budapest Főváros Kormányhivatala, IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ), NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Belügyminisztérium
 • Projekt státusza: folyamatban

A kedvezményezett neve: Budapest Főváros Kormányhivatala

A Budapest Főváros Kormányhivatala konzorciumvezetőként felel az általános koordinációs feladatokért, valamint a projekt szakmai felügyeletéért. Az ügyfél kiszolgálás és a KIOSK-ok elhelyezéséhez szükséges szakértői és/vagy koordinációs tevékenységgel vesz részt a projektben. Feladatai közé tartozik a kormányablakokban történő KIOSK-ok elhelyezési lehetőségének felmérése, szükség esetén a működési környezet megteremtése, a számítógép-hálózat bővítésének megvalósítása, továbbá a KIOSK eszközön az aláírásminta- alapú dokumentumhitelesítési rendszer (AMAHIT) aláírásminta adási lehetőségének kialakítása és bevezetése.

 

Konzorciumi tagok:

 • Belügyminisztérium
  A Belügyminisztérium a hatáskörébe tartozó nyilvántartásokhoz kapcsolódó eljárások KIOSK platformon történő megvalósításának szakmai felügyeletéért, valamint a termék-minőségbiztosításáért felel a KIOSK projektben.

 

 • IdomSoft Zrt.
  Az IdomSoft Zrt. 100 %-os közvetett állami tulajdonban álló gazdasági társaság, melynek fő tevékenysége jogszabályi kijelölés alapján az egyes nemzeti adatvagyon nyilvántartások, valamint egyéb központi nyilvántartások adatfeldolgozójaként azok működtetése, az egyedi, közigazgatási környezetben működtetendő közepes és nagy, országos informatikai alkalmazói rendszerek fejlesztése (alkalmazás-fejlesztés), rendszerek integrálása, illetve üzemeltetése, valamint az ezekhez kapcsolódó szerviztevékenység (alkalmazás-üzemeltetés).Az Idomsoft Zrt. a KIOSK projektben fejleszti a mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pontok front-end és back-end alkalmazásait és adatbázisait. A projekthez kapcsolódó szakrendszerek jelentős részének fejlesztését és üzemeltetését is az IdomSoft Zrt. végzi, így a társaságnál rendelkezésre áll a rendszer megvalósításához szükséges szakmai háttér.A front-end és back-end alkalmazások fejlesztése során szükség van az ügyintézési folyamatot kiszolgáló szakrendszeri fejlesztések elvégzésére is, amelyek többek között az alábbiak:
 •        Személyiadat- és lakcímnyilvántartás
 •        Úti okmány nyilvántartás
 •        Elektronikus Anyakönyvi Rendszer (EAK)
 •        Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK)

 

 • NISZ Zrt.
  A NISZ Zrt. a KIOSK projektben a KIOSK eszközök beszerzését, valamint a központi oldalon jelentkező eszköz beszerzéseket végzi. Gondoskodik az adott helyszíneken jelentkező gerinchálózat fejlesztési igények kielégítéséről, valamint a megvalósítási helyszíneken (kormányablakok) esetlegesen szükséges hálózatfejlesztéshez kapcsolódó hálózati eszközök beszerzéséről is. További feladatai közé tartozik a kommunikáció és a nyilvánosság tájékoztatása.

 

 • Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
  A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010.(XII.3.) Korm. rendelet alapján a KIOSK projektben a projektfolyamat minőségbiztosítási feladatokat a KIFÜ látja el.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A Kormány a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatba foglalta a KÖFOP éves fejlesztési keretéből a „Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont (KIOSK) kiterjesztése a kormányhivatalokra, illetve más külső ügyintézési helyszínekre” elnevezésű kiemelt projektre (a továbbiakban: KIOSK projekt) eső keretösszeget. A KIOSK projekt kiemelt projektként került nevesítésre, amelynek megvalósítójaként a Kormány a Belügyminisztériumot vagy az általa vezetett konzorciumot nevezte meg.

A KIOSK projekt a közigazgatás, illetve a közszolgáltatások hatékonyságának növeléséhez, egy ügyfélközpontú, szolgáltató hozzáállású állam működéséhez kíván hozzájárulni a közigazgatási szolgáltatás kommunikálásával az ügyfelek – elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó szervezetek és a felhasználók – továbbá, az állampolgárok felé.

A KIOSK eszközök felállításával lehetővé válik a személyes (ügyfél-ügyintéző) érintkezés nélküli, teljes körű ügyintézés bizonyos hatósági ügytípusok vonatkozásában. Az eszközök beszerzésével és üzembe helyezésével egy új, Európában egyedülálló, érintőképernyős, „hibrid” ügyintézési platform jön létre, amely hidat képez a személyes és az elektronikus ügyintézési tér között. A KIOSK projekt keretein belül tervezetten 400 darab KIOSK eszköz kerül üzembe helyezésre kormányablakokban, okmányirodákban, postahivatalokban és Digitális Jólét Program Pontokon, valamint 12 új ügytípus kerül implementálásra a már meglévő, a korábbi pilot projektben fejlesztett két ügytípus mellett.

A bevezetni kívánt ügytípusok az alábbiak:

 • Hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylés (a pilot projektben megvalósult)
 • Vezetői engedély pótlás (a pilot projektben megvalósult)
 • Állandó személyazonosító igazolvány igénylés
 • Magánútlevél igénylés
 • Állandó személyazonosító igazolvány pótlása
 • Elektronikus lakcímbejelentés
 • Születési anyakönyvi kivonat igénylése
 • Házassági anyakönyvi kivonat igénylése
 • Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről anyakönyvi kivonat igénylése
 • Okmányérvényesség ellenőrzése
 • Jármű ideiglenes forgalomból történő kivonása
 • Jármű ideiglenes forgalomból történő kivonásának meghosszabbítása
 • Nemzeti Egységes Kártyarendszer (NEK) kártyafelhasználói regisztráció
 • Kormányhivatali aláírásminta-nyilvántartásba vétel iránti kérelem

Az új ügytípusok bevezetésével az eszközökön intézhető ügyek száma növekedni fog és az ügyintézői kapacitások azzal arányban, jóval nagyobb mértékben optimalizálhatóak lesznek.