Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-egységesítése és Elektronizálása

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2017-00054
 • Kedvezményezett neve: Klebelsberg Központ vagy az általa vezetett konzorcium
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: Köznevelés Állami Fenntartóinak Folyamat-Egységesítése és Elektronizálása
 • A támogatás keretösszege: 4 960 326 999 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 49 929 001 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2017. 05. 08.
 • A projekt tervezett befejezése: 2019. 07. 05.
 • Konzorciumi tagok: Klebelsberg Központ (konzorciumvezető), Földművelésügyi Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Projekt státusza: lezárult

A Köznevelés Állami Fenntartói, és fenntartásukban lévő köznevelési intézmények által jelenleg működtetett, nem egységes, egymással nem integrált ügyintézési, tanulmányi, pénzügyi, gazdálkodási és HR folyamatok, és az ezeket támogató, szigetszerűen működő informatikai rendszerek helyett országosan egységes, egymással integrált, elektronikus ügyintézést és kapcsolattartást biztosító ügyintézési, tanulmányi, gazdálkodási és HR folyamatok és ezeket támogató informatikai rendszerek bevezetése.

További részcélok:

 • A jogszabályi előírásoknak megfelelő, országosan egységes elektronikus ügyintézési szolgáltatások biztosítása a tanulók, szülők, törvényes képviselők számára, valamint az ügyintézés adminisztratív terheinek csökkentése.
 • A pedagógusok és szülők közötti elektronikus kommunikációhoz biztonságos, kényelmes, országosan egységes, szabályozott és ellenőrizhető elektronikus kapcsolattartási csatorna biztosítása
 • Az ügyfelek és a Köznevelés Állami Fenntartói számára országosan egységes, szabályozott, ellenőrizhető és hatékonyabb elektronikus pénzügyi szolgáltatások és működés biztosítása.
 • A tankerületi központoknak országosan egységes és egymással, valamint a tanulmányi rendszerekkel integrált gazdálkodási és HR szolgáltatások biztosítása
 • A Köznevelés Állami Fenntartói, és fenntartásukban lévő köznevelési intézmények hatékonyabb feladatellátásának, ügyintézésének, irányításának, ellenőrzésének és fejlesztésének biztosítása.

Az újraszervezés és szabályozás, valamint az elektronikus kommunikáció bevezetésével a köznevelési ügyintézési folyamatok átfutási ideje és a személyes jelenlét szükségessége a folyamatok során jelentősen lecsökken, ezért mind a Köznevelés Állami Fenntartók és a hozzájuk tartozó köznevelési intézmények számára, mind a tanulók és gondviselők számára jelentős adminisztrációs teher csökkenése is várható.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.