Budapest, Magyarország
+06 48 48 87 40

Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréshez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása – KAK-SW

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025
 • Kedvezményezett neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása
 • A támogatás keretösszege: 11 993 565 006 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 95 889 574 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2016.01.04.
 • A projekt tervezett befejezése: 2023.12.15.
 • Konzorciumi tagok: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Idomsoft Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Projekt státusza: folyamatban

Új ügyintézési felület, a Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF) kialakítása, melybe az új és meglévő e-közigazgatási szolgáltatások integrálhatók az elektronikus ügyintézés hatékonyságának növelése érdekében.

Kijelölt kormányzati nyilvántartások, adatbázisok és szakrendszerek közötti együttműködést (interoperabilitás) biztosító Központi Kormányzati szolgáltatás Busz (KKSZB) kialakítása, a hozzá tartozó Nyilvántartások Elektronikus Nyilvántartásával (NyENy).

Az adatvagyon  másodlagos hasznosítására koncepció készítés és pilot megvalósítás (Open Government Data (OGD))

Az e-ŰRLAP KEÜSZ kialakítása, mely a SZÜF-el együttműködve szolgáltatja az űrlaptechnológiát, de szakrendszerbe integráltan is képes a SZÜF-től független működésre.

Az állampolgároknak és vállalkozások számára az e-közigazgatási ügyintézés alapját jelentő központi, ill. szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ, SZEÜSZ) integrálása és továbbfejlesztése.

Kijelölt közigazgatás intézmények elavult infrastruktúrán működő alkalmazásai új központi üzemeltetési környezetbe kerülnek (migráció).

Tételesen:

Érintett főbb szakrendszerek:

 • e-űrlapkezelőt használó szakrendszerek
 • biztonságos dokumentumtovábbító csatorna (C2G, B2G)
 • online e-közigazgatási szolgáltatást nyújtó szakrendszerek (interfész),
 • szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (webalapú kivezetés),
 • intelligens elektronikus űrlapszolgáltatás kialakítása,
 • elektronikus űrlapszolgáltatás központi megoldásként elektronikus ügyintézési szolgáltatásként történő biztosítása.

Érintett főbb központi szolgáltatások:

 • egységes elektronikus e-ügyintézési felület fejlesztése a magyarorszag.hu megújításával, a személyes ügyintézési felület létrehozásával,
 • központi kormányzati szolgáltatásbusz a szakrendszerek összekapcsolására,
 • központi licencgazdálkodás,
 • közigazgatási szakrendszerek, szolgáltatások migrációja, alkalmazás teljesítménymenedzsment eszköz fejlesztése,
 • Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (SZEÜSZ) és Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (KEÜSZ) fejlesztése, kiterjesztése,
 • intelligens elektronikus űrlaptechnológia fejlesztése,
 • interoperabilitás regiszter,adatvagyon másodlagos felhasználási lehetősége.
A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.