Közhiteles – Elektronikus közhiteles nyilvántartások és ágazati portál

  • KIFÜ szerepe a projektben: Projektmenedzsment
  • Projekt azonosító: TIOP 2.3.2-12/1-2013-0001
  • Indítás: 2013
  • Zárás: 2015
  • Támogatás összege: 2,1 Mrd Ft
  • Projekt státusza: Megvalósítás befejeződött

Transzparens működési szabályrendszer

A projekt során az egészségügyben a tartalmi adatfeldolgozás hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében egységes keretek között kell megteremteni az ágazat számára releváns közcélú és közhiteles adatok és nyilvántartások publikációs rendszerét. Ezzel párhuzamosan az adatgazdák és a felhasználók kapcsolódásának új, egységesített, átlátható rendszere is átadásra kerül.

Központi jelentés- és üzenettovábbító rendszer

A projekt további célja, hogy az ágazati intézmények közötti adatcserét hatékonyabbá tegye, elkerülve a hibás vagy párhuzamos adatrögzítést, csökkentve a szakdolgozók adminisztratív terheit. A tervezett rendszer egykapusan fogadja a továbbítandó adatokat és képes azok tartalmi feldolgozására, beleértve a szabályalapú ellenőrzési eljárásokat is. További előnye, hogy egységesen teszi lehetővé a továbbított adatok hozzáférés-kontrollját, nyomon követését és naplózását. A projekt módszertani támogatását és az operatív projektvezetést a KIFÜ látja el.

Konzorciumi tagok: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (konzorciumvezető), Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség.

A projekt megvalósítási határideje: 2015.10. 31.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.