Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése

 • Projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00004
 • Kedvezményezett neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
 • KIFÜ szerepe a projektben: folyamat és műszaki minőségbiztosító
 • A projekt címe: Kormányzati hitelesítés szolgáltatás (Gov CA) kiterjesztése
 • A támogatás keretösszege: 3 718 435 532 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 36 780 386 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2015.06.01
 • A projekt tervezett befejezése: 2023.06.30.
 • Konzorciumi tagok: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, IdomSoft Informatikai Zrt., KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.
 • Projekt státusza: folyamatban

A Projekt eredményeként továbbfejlesztésre, kibővítésre kerülnek a kormányzati hitelesítés szolgáltatás egyes részelemei, hogy az államigazgatáson belül is elterjedjenek a helyhez nem kötött, elektronikus ügyintézést támogató digitális technológiák. A kormányzati hitelesítés szolgáltatás kiterjesztésre kerül a közigazgatási hatósági eljáráson kívüli ügyekre is.

Tételesen:

 • A kormányzati hitelesítés-szolgáltatás illeszkedni fog az új jogszabályokhoz (és ennek keretében eIDAS-megfelelőséghez) a folyamatok és az alkalmazott műszaki megoldások szintjén.
 • Kialakításra kerül a magyar eIDAS csomópont, mely hozzájárul a határon átnyúló elektronikus ügyintézés megvalósulásához.
 • Kibővítésre, továbbfejlesztésre kerülnek a Köponti Azonosítási Ügynök (KAÜ) szolgáltatása.
 • Bővítésre kerülnek a felhasználók számára elérhető dokumentumhitelesítési lehetőségek.
 • A kormányzati hitelesítés-szolgáltatás keretében megtörténik a kulcsok és tanúsítványok képzéséhez használt kulcsképző kriptográfiai algoritmus cseréje.
A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.