Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

 • Projekt azonosító: GINOP-3.4.5-VEKOP-16-2017-00001
 • Kedvezményezett neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
 • KIFÜ szerepe a projektben: minőségbiztosító
 • A projekt címe: Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése és intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése
 • A támogatás keretösszege: 4 730 000 000 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 48 300 000 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2017.11.01.
 • A projekt tervezett befejezése: 2023.08.31.
 • Konzorciumi tagok: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., MVM Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Projekt státusza: folyamatban

A projekt fejlesztéseinek célja, hogy azok megvalósulásával minden olyan településen, ahol állami, önkormányzati közigazgatási feladatellátás folyik, elérhetővé váljanak a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) szolgáltatásai, és a közigazgatás, állami finanszírozású informatikai szolgáltatások az NTG-n keresztül, állami tulajdonú hálózaton vagy állami tulajdonú szolgáltató által menedzselt hálózaton legyenek biztosítva.

További cél az ország teljes területén az állami és önkormányzati intézmények megfelelő sávszélességű hálózati kapcsolatokkal történő kiszolgálása, magas rendelkezésre állással, biztonságos és költséghatékony módon.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek a fenti célok elérése érdekében az együttműködés keretében vállalják, hogy a projekt megvalósításával:

 • biztosítják a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat kapacitásainak, csomópontjainak bővítését, az állami tulajdonú hálózatok konszolidációjának kiteljesítését;
 • nagy sávszélességű hálózati kapcsolattal eddig nem rendelkező állami, közigazgatási és önkormányzati intézményeknél biztosítják a megfelelő sávszélességű hozzáférést.

A Kormány a felhívás feltételeinek megfelelő projektet 4,73 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig, amelyből 1,73 milliárd Ft a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében áll rendelkezésre. Ezen forrás felhasználásával kerülhet sor – a korábbi GINOP-3.4.2 fejlesztések mellett – az indikátorként megfogalmazott 3300 intézményi bekötés, bővítés elvégzésére.

A KIFÜ a projektben minőségbiztosítási feladatokat lát el, három területen:

 • Folyamat minőségbiztosítás
 • Magas szintű termék minőségbiztosítás
 • Koordináció a KÖFOP és SZIP projektekkel

A felsorolt feladatok ellátására a támogatási keretből 47,3 millió Ft áll a KIFÜ rendelkezésére.

A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.