Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése

 • Projekt azonosító: GINOP-3.4.2-VEKOP-15-2016-00001
 • Kedvezményezett neve: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
 • KIFÜ szerepe a projektben: minőségbiztosító
 • A projekt címe: Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése
 • A támogatás keretösszege: 2 857 100 000 Ft
 • KIFÜ támogatási összeg: 42 856 500 Ft
 • A támogatás mértéke: 100 %
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2016.12.01.
 • A projekt tervezett befejezése: 2023. 08. 31.
 • Konzorciumi tagok: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., MVM Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
 • Projekt státusza: folyamatban

A közigazgatás hatékonyság növelésének egyik legfontosabb eszköze az infokommunikációs technológiák használatának elterjesztése. Ezen stratégia fontos eleme az e-közigazgatási szolgáltatások körének bővítése és minőségének javítása, amely az állami és önkormányzati intézmények megfelelő infokommunikációs hálózati ellátottságra építve alakítható ki. A GINOP 3.4.2, 3.4.3 és 3.4.5 projektek összesen 3300 új, nagy sávszélességű hálózati kapcsolatot biztosítanak a kormányzati távközlési hálózaton, valamit hozzájárulnak ahhoz, hogy 2023 végére a hálózati végpontok átlagos sávszélessége legalább 30 Mbps legyen. A projektek a végpontok fejlesztésén túl szükséges aggregációs hálózati fejlesztésekről is gondoskodnak. A fejlesztések a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezetésével, az MVM-Net Távközlési Szolgáltató Zrt, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség, továbbá az Antenna Hungária Zrt közreműködésével valósulnak meg.

A KIFÜ a projektben minőségbiztosítási feladatokat lát el, három területen:

 • Folyamat-minőségbiztosítás
 • Magas szintű termék-minőségbiztosítás
 • Koordináció a KÖFOP- és SZIP-projektekkel
A Széchenyi 2020 keretében valósult meg.