Budapest, Magyarország
+06 48 48 87 40

Integrált Úthálózat Üzemeltetési Rendszer

  • KIFÜ szerepe a projektben: Felügyelőmérnök
  • Projekt azonosító: KÖZOP-6.1.1-11/K-2015-0001
  • Indítás: 2014
  • Zárás: 2015
  • Támogatás összege: 150 M
  • Projekt státusza: Megvalósítás befejeződött

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a működési folyamatokban – különös tekintettel a gyorsforgalmi és a közúti hálózat egységes kezelésének megvalósítását célzó folyamatokra –, és azok informatikai támogatásában lévő hatékonyságnövelő lehetőségek kihasználását határozta el. A társaság hatékony működésének alapját a rugalmas műszaki nyilvántartási adatokon és célokon alapuló tervezés, valamint a valós eszköz, emberi erőforrás és készletszint alapján elkészített napi munkaterv biztosítja. Ezeket az új folyamatokat kell folyamatautomatizálással és hatékony dokumentummenedzsmenttel támogatni, amelyek elérésének érdekében kerül megvalósításra az „Integrált úthálózat-üzemeltetési rendszer” elnevezésű projekt.

A MK Zrt. állami alapinfrastruktúra üzemeltetési és fenntartási szolgáltatást lát el, amihez mind erőforrás optimalizálásban, mind rendelkezésre állásban, mind hatékonyságnövelésben, mind értékesítési lehetőségekben, mind tervezhetőségben, mind pedig egységes irányítási rendszer kialakítását tekintve közvetlenül kapcsolódik az Integrált úthálózat-üzemeltetési rendszer (továbbiakban INTUT) projekt. Az állam és kormányzat összetett ellátási felelőssége miatt indokolt a projekt fokozott állami szakmai felügyelete, amely feladatokat külön, közvetlenül az NFM (KÖZOP HÁT) megbízása alapján szükséges ellátni, elsősorban a feladatok sokrétűsége és szerteágazósága, valamint kiemelt infokommunikációs és biztonsági vonzatai miatt.

A Projekt kedvezményezettje, illetve a rendszer majdani felhasználója a MK ZRt. állami tulajdonú társaság. A projekt feszített ütemezése és sikerkritériumai indokolják a végrehajtás során, hogy állami felügyelő mérnöki feladatok ellátásával biztosítsa az Irányító Hatóság a projekt folyamatos ellenőrzését és teljesülését.

Az állami felügyelő mérnök (FEM) intézményének bekapcsolása az INTUT Projekt állami ellenőrzésébe, garanciát jelent a kormányzat számára az INTUT Projekt végrehajtásának hatékonyságára, az egyes biztonsági kérdések megfelelő szintű kezelésére, illetve azok ellenőrzésére, valamint elszámolhatóságára.

A FEM Projekt (az INTUT Projekt FEM tevékenységét átfogó feladatok összessége) során az INTUT Projekt ellenőrzésével és felügyeletével csökkenthető a szabálytalansági eljárások esélye, s így minimalizálható a visszafizetésre kötelezettség kockázata.

Az MK ZRt. a megvalósítás során folyamatosan együttműködik a támogatást biztosító Irányító Hatósággal, valamint az Irányító Hatóság által a projekt szakmai, támogatás kifizetési, és hatósági ügyeinek felügyeletére és ellenőrzésére felállításra kerülő Állami Felügyelő Mérnöki (FEM) projekt-teammel, mely a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) szervezeti keretein belül működik (1468/2012. (X. 26.) Korm. határozat).

A projekt megvalósítási határideje: 2015. 12. 31.