GSM-R Állami felügyelő mérnök

  • KIFÜ szerepe a projektben: Felügyelő mérnök
  • Projekt azonosító: KÖZOP-6.1.1-11/K-2013-0001
  • Indítás: 2013
  • Zárás: 2015
  • Támogatás összege: 750 M Ft
  • Projekt státusza: Megvalósítás befejeződött

Nagysebességű folyamatos kapcsolatok

Az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszer (ERTMS) részeként az Egységes Európai Vasúti Rádióhálózat (GSM-R rendszer) a vasutak igényeire szabott speciális kommunikációs többletszolgáltatásokat nyújt. A rendszer hazai megvalósításának alapvető célja a térségi elérhetőség javításával egy egységes európai közlekedési infrastruktúra kialakításának elősegítése.

A GSM-R projekt számára az európai uniós finanszírozást az NFM KÖZOP IH mint az NFÜ jogutódja biztosítja. Az NFÜ 2012-ben a GSM-R projekt szakmai, támogatás kifizetési és hatósági ügyeinek felügyeletére a KIFÜ-t, és az ezen belül létrehozott Állami Felügyelő Mérnöki (FEM) egységet jelölte ki. A FEM projekt keretében feladat a GSM-R projekt tevékenységének monitorozása, folyamatos követése és tervezett, illetve szúrópróba szerűen elvégzett ellenőrzések végrehajtása az NFM KÖZOP IH megbízása alapján. A FEM hatásköre a projekt egészének a felügyeletére terjed ki.

Az FEM intézményrendszerének célja a támogató nevében eljárva a projekt tervszerű előrehaladásának támogatása, a projekt – kitűzött céloknak megfelelő minőségű eredmény-termékeket biztosító – sikeres lezárásának biztosítása. A FEM projekt módszertani támogatását és az operatív projektvezetést a KIFÜ látja el.

A projekt megvalósítási határideje: 2015.12.31.