EDR fejlesztés – Egységes Digitális Rádiótávközlő rendszer (EDR) fejlesztése

  • KIFÜ szerepe a projektben: Minőségbiztosítás
  • Projektazonosító: EKOP 2.2.7-2013-2013-0001
  • Indítás: 2013
  • Zárás: 2015
  • Támogatás összege: 3 Mrd Ft
  • Konzorciumi tagok: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt., NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség,
  • Projekt státusza: Megvalósítás befejeződött

Az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer (EDR) elsődlegesen a készenléti szervezetek (például: rendőrség, mentő, tűzoltóság, katasztrófavédelem) számára készült magas rendelkezésre-állású, megbízható, országos rádió-távközlő rendszer. A készenléti szervezetek igényeinek felmérése 2003-ban történt meg, ez alapján kerültek meghatározásra a rendszer képességeire, kapacitására, szolgáltatásaira vonatkozó követelmények, amik a tervezés alapjait képezték. Az EDR átadása 2007-ben történt meg, ebben az időpontban a rendszer teljesítette azokat a mennyiségi és minőségi követelményeket, amelyeket a tervezés során meghatároztak.

A felhasználók jelzései, az évente elvégzett elégedettség mérések alapján a rendszer üzemeltetője folyamatos hálózatoptimalizálást végzett, ennek eredményeképpen az aktuális országos területi lefedettség mértéke gépkocsiba épített mobil rádiókészülékre vonatkoztatva 99,2 %, kültérben használt kézirádióra pedig 88,0 %-ra emelkedett. Ugyanakkor a követelmények meghatározásától eltelt 10 év alatt jelentős változások történtek úgy a felhasználó készenléti szervek működésében, irányításában, mint az alkalmazott TETRA technológia fejlődésében. Ennek megfelelően igény merül fel a szervezetek részéről a rendszer képességeinek mennyiségi növelésével egyidejűleg a szolgáltatás bővítésére is.

A projekt céljai:

– A 2006-ban üzembe helyezett EDR hálózat részleges modernizálása, az elvárt szolgáltatásokhoz szükséges és elégséges fejlesztések műszaki alapjainak megvalósítása,
– TETRA rádiós szolgáltatási szint javítása, rádiós lefedettség (területi ellátottság) növelése új bázisállomások kiépítésével, a készenléti felhasználói szervezetek elvárásaihoz igazodva,
– A 2006-ban üzembe helyezett EDR kapcsolóközpont kapacitás bővítése, az elkövetkező években az EDR szolgáltatással szemben támasztott mennyiségi (távközlési forgalom lebonyolító képesség növelési), és információ-technológiai igényeinek a jelenleginél magasabb szintű kiszolgálását lehetővé téve.

A projekt megvalósítási határideje: 2014.12.15.